033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Zorgverzekeraars geven 72 miljoen uit aan reclame

Zorgverzekeraars hebben vorig jaar gezamenlijk 72 miljoen euro uitgegeven aan reclame. Dat betekent een stijging van 25 procent ten opzichte van vorig jaar.

Dit blijkt uit het jaarlijkse mobiliteitsonderzoek van BS Health Consultancy.

Grote zorgverzekeraars

Het merendeel van dit bedrag, 94 procent, is uitgegeven door de grote zorgverzekeraars. Omgerekend komt dit neer op 4, 30 euro per verzekerde. De zorgverzekeraar die relatief het meest besteedde, 12 euro per verzekerde, verloor klanten. Terwijl twee zorgverzekeraars die het minste hebben uitgegeven aan reclame per verzekerde relatief de meeste verzekerden hebben gewonnen. De zorgverzekeraars met de minst concurrerende premie hebben verzekerden verloren. De onderzoekers willen niet bekend maken om welke zorgverzekeraars het precies gaat. Ze hebben afgesproken met de zorgverzekeraars die de data hebben aangeleverd dat de resultaten geanonimiseerd blijven.

TV-reclame

Zorgverzekeraars maakten het meest reclame in november en december. Ongeveer de helft van de gelden is besteed aan reclame op televisie. Bijna dertig procent van het totaal ging naar promotie via internet. Het geld dat de zorgverzekeraars hebben betaald aan vergelijkingssites op internet, is niet in het onderzoek meegenomen.

Daling collectiviteiten

Ruim 7,5 procent Nederlanders stapte over naar een andere zorgverzekeraar. Deze 1,2 miljoen mensen kozen vooral voor de kleine zorgverzekeraars. Ook dit jaar is de populariteit van restitutie en budgetpolissen verder toegenomen ten koste van de traditionele natura/combinatiepolissen. Dit resulteerde voor het eerst in een daling van het aantal collectief verzekerden, zowel bij werkgevers- als gelegenheidscollectiviteiten. De collectiviteitsgraad is daarmee gedaald naar 69 procent.

door Carina van Aartsen 25 mrt 2015
Zorgvisie