033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Zes eieren per week niet ongezond

  • Zes eieren per week niet ongezond

Bron: www.gezondheid.be

Cholesterol uit eieren draagt slechts beperkt bij aan de verhoging van het cholesterol in het bloed. Bij gezonde mensen hoeft de consumptie van 6 eieren per week daarom niet te worden afgeraden. Dat moet althans blijken uit een literatuurstudie ‘het effect van Eiconsumptie op de gezondheid van mensen’ van de Universiteit Wageningen in opdracht van het Nederlandse Productschap voor Pluimvee & Eieren.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat eieren een hoge nutritionele kwaliteit hebben. Per energie-eenheid bevatten eieren hoge waarden voor zowel een aantal micronutriënten als alle essentiële aminozuren en enkelvoudig onverzadigde vetzuren. Eieren zijn rijk aan (hoog kwalitatief) eiwit, vitamine

B12 en selenium en zijn een bron van vitamine A, vitamine B2, foliumzuur, vitamine D, vitamine E, fosfor, ijzer, zink en jodium. Ook bevatten eieren onverzadigde vetzuren en zijn ze een goede bron van zowel luteïne en zeaxanthine als choline.

De gemiddelde bijdrage van eieren aan het cholesterolgehalte van het bloed is 17,6 procent, terwijl dat van vlees 35,9 procent en melkproducten 23,2 procent is. De wetenschappelijke literatuur onderschrijft eenduidig dat het cholesterol uit eieren niet of nauwelijks van invloed is op de cholesterolwaarden in het bloed en dat er geen sterk verband is met het risico op hart- en vaatziekten.

De ‘misvatting’ die er in de jaren ’60 en ’70 werd gemaakt is dat er werd aangenomen dat het cholesterol uit de voeding direct werd omgezet in serumcholesterol, wat niet zo blijkt te zijn. Het effect van verzadigde vetzuren op het serumcholesterol is vele malen hoger. In de internationale voedingsadviezen heeft er daarom een verschuiving plaatsgevonden en is er voor gezonde mensen veelal geen maximum voor de hoeveelheid voedingscholesterol, maar wel voor de hoeveelheid verzadigde vetzuren.

De onderzoeken waarbij gezonde mensen langdurig (6-12 weken) zijn blootgesteld aan zeer hoge hoeveelheden (tot 640 mg/dag extra) cholesterol (2-3 eieren/dag) laten nauwelijks effecten zien op de serum cholesterolwaarden. Op enkele studies na laat het merendeel van de recente studies in gezonde mensen naar het (acute) hart- en vaatziekterisico en het risico op overlijden geen verband zien tot en met een consumptie van 6 eieren/week. Het niet vinden van een hoger risico komt waarschijnlijk omdat de ei-consumptie naar het verhogen van het LDL (slecht) cholesterol ook het HDL (goed) cholesterol in het bloed verhoogd.

Diabetici lijken echter wel een verhoogd risico te hebben op hart- en vaataandoeningen en er zijn wat aanwijzingen dat er een verband zou kunnen bestaan tussen een hogere ei-consumptie en het krijgen van diabetes.

De auteurs concluderen daarom dat er onvoldoende bewijs is om voor gezonde mensen, die zich houden aan de voedingsadviezen, een consumptie tot en met 6 eieren per week te ontraden.