033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Zeg nee tegen 21% BTW op uw Acupunctuurbehandeling

Doe mee om deze maatregel tegen te houden!

augustus 2012

Geachte heer, mevrouw

In het begrotingsakkoord 2013 is een wet aangenomen, die 21% BTW-heffing op uw
acupunctuurbehandeling tot gevolg heeft. Op dit moment zijn
acupunctuurbehandelingen door o.a. fysiotherapeuten en artsen vrijgesteld van
BTW. Dat betekent dat de kans groot is dat acupunctuurbehandelingen m.i.v. 1
januari 2013 fors duurder worden. Indien u vergoeding uit het aanvullende
zorgverzekeringspakket heeft, zal dit potje eerder leeg zijn. In feite gaat een
flink deel van uw vergoeding naar de fiscus en blijft er minder voor uw
gezondheid over.

Ik roep u op om uw stem te laten horen in Den Haag om deze maatregel tegen te
houden.

U kunt dit doen door een brief te mailen of per post te sturen aan de Tweede Kamerfracties

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) heeft een voorbeeldbrief gemaakt, die u kunt mailen of opsturen aan alle
politieke partijen en de Tweede Kamerfracties.  Als u dit wilt kunt u in deze brief uw ervaring met acupunctuur opnemen. Naast uw persoonlijke verhaal kunt u andere argumenten gebruiken, zoals te lezen zijn op de website van de NVA www.acupunctuur.nl

De voorbeeldbrief en mailadressen van de politieke partijen staan hieronder, evenals het postadres van de Tweede Kamer.

Alle informatie over de acties van de NVA tegen deze BTW-heffing kunt u vinden op de
website van de NVA.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Uw NVA-acupuncturist

Praktijk voor Integrale Geneeswijzen

C.A. van Laar

de Bik 12

3828 AN Hoogland

 

 

Voorbeeldbrief aan Tweede Kamerfracties en politieke partijen

Onderwerp van de mail: IK ZEG NEE TEGEN BTW op acupunctuur

 

[woonplaats,
datum]

Geachte heer, mevrouw

 

Graag wil ik uw aandacht vragen voor de effecten van de nieuwe wet, die heffing van 21% BTW tot gevolg heeft op
acupunctuurbehandelingen door BIG-opgeleide behandelaars. Ik maak bij deze mijn bezwaar tegen deze maatregel kenbaar.

Als patiënt ben ik zeer gebaat bij acupunctuurbehandelingen.

[ruimte
voor eigen ervaring met acupunctuur, wat betekent acupunctuur voor u?]

 

 

 

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) heeft u in diverse brieven uiteengezet welke negatieve effecten van de
BTW-heffing te verwachten zijn. Ik verwijs u graag naar deze brieven en naar www.acupunctuur.nl

Ik verzoek u dringend maatregelen te treffen waardoor de invoering van 21% BTW op acupunctuurbehandelingen wordt
tegengehouden.

 

Met vriendelijke groet,

 

[naam,
adres, woonplaats]

 

 

 

 

Mailadressen Tweede Kamerfracties en politieke partijen

 

Groenlinks

info@groenlinks.nl

 

D’66

info@d66.nl

VVD

info@vvd.nl

 

CDA

info@cda.nl

PvdA

info@pvda.nl

PVV

info@pvv.nl

 

SP

info@sp.nl

 

ChristenUnie

info@christenunie.nl

 

SGP

info@sgp.nl

PvdD

info@pvdd.nl

SOPN

info@sopn.nl

 

LibDem

info@libdem.nl

 

50PLU

persdienst50PLUS@KPNmail.nl

 

Partij voor Mens en Spirit

info@mensenspirit.nl

 

Piratenpartij

bestuur@piratenpartij.nl

 

Postadres Tweede Kamer

Aan de Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal

(eventueel: t.a.v. de fractie van de …)

Postbus 20018

2500 EA
DEN HAAG