033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Vrees voor geinfecteerde teken (Lyme ziekte)

Er zijn veel meer geïnfecteerde teken dan deskundigen tot nu toe hebben aangenomen. Cijfers tonen tevens aan dat steeds meer mensen zich bij huisartsen melden met verschijnselen van de ernstige ziekte van Lyme, die door besmette teken wordt veroorzaakt. Uit onderzoek was al bekend dat tussen 1994 en 2001 het aantal consulten voor tekenbeten verdubbelde. Als de overheid niet veel meer gaat voorlichten over bescherming tegen tekenbeten, kan de Lyme-ziekte uitgroeien tot een nationale ramp. Dat zegt insectendeskundige Takken van de Wageningen Universiteit.
Takken begon samen met milieuanalist van Vliet van de Natuurkalender dit voorjaar een twee jaar durend, landelijk onderzoek naar het voorkomen van teken en tekenbeten. Daarvoor worden onder meer op 25 locaties maandelijks teken gevangen.
Volgens Takken blijkt dat 10-30 procent besmet met de Borrelia-bacterie, die de ziekte van Lyme bij mensen kan veroorzaken. Hij noemt dat aantal schokkend en veel hoger dan verwacht. Er is dus een fikse kans op een geïnfecteerde beet, die bij onvoldoende behandeling leidt tot gewrichtsontstekingen, blijvende neurologische klachten en vervolgens arbeidsongeschiktheid met alle kosten vandien.
Ook werd vastgesteld dat in heel Nederland, met uitzondering van Noordoost Groningen, steeds meer teken voorkomen. De hoogste concentraties zijn gevonden op de Hoge Veluwe en rond Ede. Volgens Takken komt dat omdat teken voornamelijk leven op reeën, wilde zwijnen en een enkel grote grazer. Aangezien de wildstand toeneemt, kunnen volwassen teken steeds beter overleven. Ook wordt steeds meer landbouwgrond vervangen door recreatiebos, en teken leven alleen in bosgebieden.
In het afgelopen tien jaar nam het aantal Lyme patiënten toe van 6000 tot 17.000. Vorig jaar melden zich 73.000 mensen bij de dokter om een teek te laten verwijderen.
Het behandelbeleid van de besmette teek is over de gehele wereld erg verschillend. Over het algemeen wordt wel direct antibiotica voorgeschreven meer de tijdsduur van deze behandeling wisselt erg sterk. Ook dient er laboratorium onderzoek verricht te worden ter controle van de behandeling. Ook dit geschiedt lang niet altijd.
In de Orthomoleculaire Geneeskunde overheerst steeds meer de mening dat iemand met een besmette teek langdurig na behandeld dient te worden. Met name het immuunsysteem dient langdurig gestimuleerd te worden met specifieke middelen.