033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Voedingssupplementen en sterfte oudere vrouwen

Redactie van Ortho Magazine en Fit met Voeding

2011 – Op basis van uitkomsten van een Amerikaans onderzoek met voedingssupplementen onder oudere vrouwen wordt gesteld dat er een verband is tussen het gebruik van voedingssupplementen en het risico van vroeger overlijden.

In Nederland zijn de eerste koppen verschenen: “Vitaminepillen kunnen dood oudere vrouwen versnellen” (Trouw en de Volkskrant; 11 oktober 2011).

Het artsentijdschrift Medisch Contact heeft als kop: “Dood door multivitaminen”

Onze reactie op berichtgeving in pers >> Het onderzoek rechtvaardigt de kop van Trouw en de Volkskrant op geen enkele wijze. Niet alleen suggereert de kop veel meer dan dat in het onderzoek wordt gesteld. Bij bestudering van het onderzoek zelf blijkt dat de opzet dusdanig zwak is en gaten vertoont dat er feitelijk weinig tot niets uit geconcludeerd kan worden. De genoemde pers heeft verzuimd om het onderzoek zelf te lezen. Dat blijkt ook uit het hiernavolgende.

Onze belangrijkste reactie op het onderzoek >> Het is onzorgvuldig en onevenwichtig dat in de openbare samenvatting van de publicatie niet is vermeld dat suppletie met B-complex, vitamine C, vitamine D en vitamine E was geassocieerd met een lager risico van sterfte.
[letterlijk in de niet-openbare tekst: “At baseline, …, self-reported use of vitamin B complex; vitamins C, D, and E; and calcium had significantly lower risk of total mortality compared with nonuse”].

Onze reactie op wijze van verzamelen van de gegevens (1) >> Het onderzoek startte in 1986 met een schriftelijke vragenlijst aan oudere vrouwen naar hun supplementengebruik. Vervolgens nog een keer in 1997 en 2004. In 2008 werd het onderzoek afgesloten.
>> Slechts 3 keer in 22 jaar werd gevraagd naar gebruik van voedingssupplementen. Dit kán onmogelijk een compleet beeld geven van individueel supplementengebruik over al die jaren
>> Van een schriftelijke vragenlijst is in het algemeen bekend dat dit een onbetrouwbare methode is om data te verzamelen.

Onze reactie op wijze van verzamelen van de gegevens (2) >> Uitsluitend in 1986 werd met dezelfde vragenlijst gevraagd naar ook voedingsgewoonten naast supplementengebruik; in de daaropvolgende keren (1997 en 2004) alleen naar het gebruik van voedingsupplementen.
>> De onderzoekers wisten nagenoeg niets over de voedingsgewoonten en de hoeveelheden vitamines die de deelnemers binnenkregen met al of niet verrijkte voeding over een periode van 22 jaar.

Onze reactie op de algemene methodologie van het onderzoek >> Op basis van de opzet van dit onderzoek kan geen conclusie getrokken worden of er een oorzakelijk verband is tussen supplementengebruik en sterfte. Hooguit gaat het om verbanden (net zoals dat er meestal veel brandweerlieden worden gesignaleerd op de plaats van brand).

Onze reactie op objectiviteit van het wetenschappelijk tijdschrift Archives of Internal medicine >> Het tijdschrift geeft de Servische professor Goran Bjelakovic en zijn Deens collega Christian Gluud de gelegenheid een gastcommentaar te schrijven. Dit is opmerkelijk omdat deze onderzoekers destijds door collega-wetenschappers zijn gediskwalificeerd vanwege methodologisch ondeugdelijke onderzoeken die ze hadden gepubliceerd. >> zie hier voor de achtergronden

Bron: