033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Vitamine C effectief bij bloedvergiftiging (sepsis)

Intraveneuze toediening van vitamine C in combinatie met thiamine (vitamine B1) en hydrocortison vermindert significant de sterftekans bij personen met een ernstige sepsis (bloedvergiftiging). Bloedvergiftiging en septische shock (falen van het bloedsomloopsysteem) zijn levensbedreigende aandoeningen. Ze zijn de meest voorkomende doodsoorzaak op de intensive care.

Er blijkt een vijfmaal grotere kans op overleving te zijn
Voor de retrospectieve studie werd een vergelijking gemaakt van sepsispatiënten op de intensive care die in een periode van zeven maanden behandeld werden met intraveneus vitamine C, thiamine en hydrocortison en patiënten die in een eerdere periode van zeven maanden de reguliere behandeling voor sepsis kregen (controlegroep).

In beide groepen werden 47 patiënten geïncludeerd. Er werden bij aanvang geen significante verschillen gezien tussen de groepen. De sterfte was significant lager in de behandelgroep (8,5%) ten opzichte van de controlegroep (40%). Patiënten die behandeld werden op basis van het vitamine C-protocol hadden met 87% significant minder kans om te overlijden. In de behandelgroep trad er bovendien geen orgaanfalen op. De toediening van vasopressoren – stoffen die de samentrekking van spierweefsel bevorderen – kon in de behandelgroep na gemiddeld 18 uren worden gestopt. In de controlegroep werden vasopressoren significant langer toegediend (gemiddeld 55 uren).

Snelle toediening van intraveneuze vitamine C in combinatie met thiamine en hydrocortison verbetert significant de overlevingskans van patiënten met ernstige sepsis en voorkomt het falen van organen.

Het is al langer bekend dat vitamine C, ook intraveneus toegediend, geen bijwerkingen heeft en heel goed verdragen wordt. Zelfs de nierfunctie kan verbeteren. De kosten van de vitamine C- behandeling bedragen ongeveer 50 euro. De meeste patiënten zijn na 12 uur 50% beter en sommige al na 24 uur tot 48 uur in staat het ziekenhuis te verlaten.

Waarom wordt er over deze heel belangrijke vinding niets in de media gemeld? 
Feit blijft dat men zich aan de strikte protocollen houdt. Voor de patiënt is dit echter niet altijd de juiste therapie en zijn er betere oplossingen voorhanden bij bloedvergiftiging en septische shock.

Kans op vitamine C tekort hoger dan gedacht 
Een van de in Berlijn gepresenteerde studies betreft werk van de Duitse Universiteiten van Erlangen en Neurenberg. Uit hun studie blijkt dat een vitamine C tekort veel vaker voor kan komen in goed gevoede bevolkingsgroepen, dan men zou verwachten. Men denkt altijd dat een tekort aan vitamine C zeldzaam is.

Bijna één op de vijf deelnemers had een vitamine C tekort! Ook bleek er een relatie te bestaan tussen de BMI en vitamine C niveau, vooral bij oudere vrouwen met een hoog BMI.

Onderzoekers concluderen tevens dat in moderne westerse landen bepaalde personen een hogere inname aan vitamine C nodig hebben, dan tot op heden wordt geadviseerd.

Tot slot nog een advies van mij
Mijn advies aan patiënten die geopereerd gaan worden is dan ook een week voor de operatie te starten met slikken van minstens 3 gram vitamine C 1000 verdeeld over de dag. Dit om infecties en complicaties te voorkomen. Immers de mens kan zelf geen vitamine C aanmaken en is dus voor de vitamine-C-voorziening volledig afhankelijk van de voeding.

Tekenen van mogelijk tekort vitamine C
Vermoeidheid, zwakte, verminderde weerstand, gebrek aan eetlust, slechte wondheling, snel blauwe plekken krijgen en bloedend tandvlees.

Bron:
P64 Plasma concentrations of ascorbic acid in a cross section of the German population Alexander Hagel1, Heinz Albrecht1, Claudia Vollbracht2, Wolfgang Dauth3, Wolfgang Hagel 4, Francesco Vitali1, Ingo Ganzleben1, Hans Schultis5, Peter Konturek6, Jürgen Stein7, Markus Neurath1, Martin Raithel1 1University of Erlangen, Erlangen, 91054, Germany 2 Pascoe Naturmedizin, Gießen, 35394, Germany 3 Institute of Employment Research, Nuremberg, Germany 4 Martha Maria, Nuremberg, Germany 5 Synlab, Weiden, Germany 6 Thuringia Clinic, Saalfeld, Germany

Marik PE, Khangoora V, [..], Catravas J. Hydrocortisone, Vitamin C and Thiamine for the Treatment of Severe Sepsis and Septic Shock: A Retrospective Before-After Study. Chest 2016; S0012-3692(16)62564-3