033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Vitamine A redt kinderlevens

Publicatie 26 augustus 2011
Jaargang 2011
Auteur Michiel Hordijk

Vitamine A-suppletie bij kinderen onder de vijf jaar kan levens redden. Dat schrijven Evan Mayo-Wilson e.a. in British Medical Journal.

De onderzoekers voerden een systematische review en een meta-analyse uit van studies naar het toedienen van vitamine A bij kinderen. Nadat ze ruim 5.000 artikelen onder de loep hadden genomen selecteerden ze 43 trials voor een meta-analyse. Belangrijke criteria waren dat de trials gerandomiseerd waren, de onderzochte kinderen tussen de zes maanden en vijf jaar oud en bij aanvang gezond waren, en dat orale toediening van synthetische vitamine A werd vergeleken met een placebo of de afwezigheid van behandeling.

Uit een meta-analyse van zestien trials die mortaliteit als eindpunt hadden, kwam naar voren dat het toedienen van vitamine A geassocieerd is met een reductie in de algehele mortaliteit van 24 procent. Ook bleek vitamine A-toediening geassocieerd te zijn met een daling in de incidentie van diarree van 15 procent en een daling van de incidentie van mazelen van 50 procent.

Wat betreft de mortaliteit wijzen de onderzoekers erop dat de resultaten van de grootste gerandomiseerde trial die ooit naar vitamine A-suppletie is gedaan, door hen niet is meegenomen. Deze Devta-trial werd in Noord-India met meer dan een miljoen kinderen uitgevoerd. In 2007 werden de voorlopige resultaten bekendgemaakt: het effect van vitamine A-suppletie op de mortaliteit zou nihil zijn. Inmiddels zijn de resultaten echter nog steeds niet gepubliceerd, waardoor de onderzoekers de kwaliteit van de trial niet konden beoordelen. Als zij de resultaten toch meenamen in hun meta-analyse, daalde het effect van het toedienen van vitamine A op de mortaliteit naar 12 procent, een verschil dat nog altijd statistisch significant is.

De auteurs schrijven dat het kan voorkomen dat een grote klinische trial betrouwbaarder resultaten oplevert dan de meta-analyse van meerdere kleine trials, maar ze betwijfelen of dat in dit geval ook zo is. Niet alleen is de Devta-trial nog steeds niet gepubliceerd, ook zaten er in hun eigen meta-analyse vijf trials met meer dan 20.000 deelnemers. Ze concluderen dat overtuigend is aangetoond dat vitamine A-supplementen overlijden en ziekte bij kinderen tussen de 6 maanden en 5 jaar oud kunnen voorkomen. Het is volgens hen ethisch onverantwoord om nog langer onderzoek naar vitamine A-suppletie te doen met controlegroepen die de vitamine A niet krijgen.

Michiel Hordijk

BMJ 2011; 343: d5094, doi: 10.1136/bmj.d5094: Vitamin A supplements for preventing mortality, illness, and blindness in children aged under 5: systematic review and meta-analysis