033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Vita K Meter

Dit revolutionaire apparaat stelt mij in staat om snel inzicht te krijgen in de conditie van bloedvaten. Het geeft immers een indicatie voor de vitamine-K status. Een slechte vitamine K-status is een belangrijke risico factor voor het ontwikkelen van cardiovasculaire ziekten. Het is echter een beïnvloedbare risico-factor. Het bepalen van de vitamine-K status is dus een essentieel diagnostisch hulpmiddel in het voorkomen van cardiovasculaire aandoeningen.

Prof. Dr. Cees Vermeer

Al meer dan 40 jaar houdt Dr. Vermeer zich bezig met het verbeteren van de volksgezondheid door geoptimaliseerde inname van micronutriënten. Zijn werk, dat al meer dan 400 wetenschappelijke publicaties opleverde, is gericht op de meest onbekende vitamine: vitamine K. Ook ontdekte hij vele nieuwe gezondheidsvoordelen, in het bijzonder van vitamine K2 (menaquinon). Dr. Vermeer is de uitvinder van de zogeheten MGP-technologie, die de basis vormt voor een snelle bloedtest waarmee de vitamine-K status op een accurate manier bepaald kan worden. MGP is de link tussen vitamine K2 inname en cardiovasculaire gezondheid, maar deze bepaling vereist een bloedafname via venapunctie en verder analyse in het laboratorium. De Vita K-meter daarentegen is een non-invasief apparaat dat de vasculaire karakteristieken meet in de microcirculatie van de vinger. Bloedafname is dus niet noodzakelijk.

Toepassing Vita K-Meter

De Vita K Meter is dus een medisch apparaat voor een snelle en makkelijke screening van de gezondheid van de bloedvaten. Naast de conditie van de bloedvaten meet Vita K-Meter apparaat ook de saturatie (zuurstof in de bloedvaten), hartslag en geeft het een beeld van de Vitamine K-status. De Vita K-Meter wordt in combinatie met de AGE Reader toegepast in mijn praktijk tijdens een orthomoleculair consult.

De Vita K-meter wordt op de vingertop aangebracht en analyseert binnen twee minuten de gezondheid van de bloedvaten. Deze Vita K-Meter geeft een zeer betrouwbaar beeld van de vasculaire karakteristieken, de saturatie en hartslag. Hoewel een Vitamine K tekort het risico op vasculaire schade verhoogt, is niet de enige factor die hier invloed op heeft.

Een andere grote risicofactor is natuurlijk roken, maar ook hypertensie, hypercholesterolemie en te hoog vetgehalte hebben invloed op de toestand van de bloedvaten. Om die reden moet het resultaat van de Vita K -Meter altijd geïnterpreteerd worden in de context van andere gerelateerde diagnostiek door mij zoals laboratoriumonderzoek en het toepassen van de Age Reader. Desondanks kan aderverkalking ook bij gezonde mensen optreden, die niet een optimale Vitamine K-status hebben.

De Vita K-Meter geeft aan hoeverre aderverkalking in de bloedvaten is opgetreden. Een slechte Vitamine-K status vergroot onder meer de kans op metabole syndroom, osteoporose, cardiovasculaire aandoeningen, obesitas, hypertensie, hartinfarct, perifere arteriële ziekte en vroegtijdige sterfte. Ook is vitamine K2 essentieel voor gezonde botten en nieren. Vermoedelijk speelt een (mild) vitamine K-tekort een rol bij 23% van alle hart- en vaatziekten. Recente studies laten zien dat 40% van de mensen beschouwd moet worden als vitamine K deficiënt.

Vitamine K

Vitamine K behoort tot de vet oplosbare vitamines en wordt onderverdeeld in vitamine K1 (van plantaardige oorsprong) en vitamine K2 (gemaakt door bacteriën). De twee vormen hebben een verschillende chemische structuur, waardoor het transport in het bloed uiteindelijk naar de weefsels verschilt. Waar vitamine K1 voornamelijk getransporteerd wordt naar de lever, is vitamine K2 belangrijk voor o.a. botweefsel en bloedvaten.

Een slechte vitamine K-status is met name geassocieerd met een verhoogd risico op osteoporose, cardiovasculaire aandoeningen, chronische nierziekten, obesitas en het metabool syndroom. Recente studies laten zien dat minstens 40% van de mensen beschouwd moeten worden als vitamine K deficiënt, dat wil zeggen dat hun vitamine K-status zo laag is dat het meetbare klinische gevolgen heeft.

Groene groenten (boerenkool, spinazie, spruitjes en broccoli) zijn de voornaamste voedingsbronnen van vitamine K1 en dragen voor 80-90% bij aan de totale vitamine K-inname. Lage hoeveelheden zitten ook in producten van grasetende dieren (zuivel, vlees). Vitamine K2 wordt gemaakt door bacteriën. Gefermenteerde voedingsmiddelen (voornamelijk kaas en kwark) zijn de belangrijkste bronnen van vitamine K2. Yoghurt is een gefermenteerd melkproduct, maar door het gebruik van andere bacteriestammen bevat dit geen vitamine K2.Het zijn dus vooral de harde Hollandse kazen waarin vitamine K2 zit, en niet de zachte kazen zoals brie of mozzarella. Het vetgehalte van de kaas of kwark maakt niet zoveel uit. Daarom is magere kwark een prima product.

Indien het niet lukt om voedingsgewoonten blijvend te verbeteren, raad ik aan om een supplement van vitamine K2 in te nemen. De in te nemen dosering van vitamine K2 hangt af van de uitslag van de Vita K-meter en wordt direct met u besproken.

Belangrijk: Mensen die orale anticoagulatie (coumarine-derivaten) dienen dat altijd te melden.