033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Verwijdering van amalgaam verbeterd kwaliteit van leven.

Het doel van dit onderzoek was om de behandeling van patiënten met chronische klachten als gevolg van een te hoge amalgaambelasting in het gebit en/of andere metaalbelastingen te evalueren.
Aan 796 patiënten werden vragen gesteld over veranderingen ten aanzien van de symptomen en de kwaliteit van leven als gevolg van de behandeling. De behandelmethode bestond uit het verwijderen van de metalen uit het gebit, gecombineerd met een anti-oxidant therapie. Een en ander gebeurde in nauwe samenwerking tussen tandarts en arts.
Meer dan 70% van de ondervraagden sprak van een substantiële vermindering van de symptomen en een verhoogde kwaliteit van leven. Dit resultaat komt overeen met andere soortgelijke onderzoeken. Ook uit de gemeten concentratie kwik in het bloedplasma voor en na de behandeling kon worden afgeleid dat de blootstelling aan matalen de oorzaak van de slechte gezondheid was.
De resultaten van dit onderzoek ondersteunen de hypothese dat amalgaambelasting in het gebit gezondheidsklachten kan veroorzaken.
Ook in mijn praktijk wordt getest op amalgaam belasting. Dit kan met de vegatest expert en vervolgens bevestigd worden in de urine d.m.v. de DMPS test. Ook is het mogelijk om bij aanwezigheid van hoge mondstromen de speekseltest te doen. Hierbij is het mogelijk te bezien of er vullingen zijn die lekkage vertonen. Zie voor uitgebreide informatie de website ven de biologische tandheelkunde nvbt.nl

Lindl U et al: Removal of dental amalgaam and other metal alloys supported by antioxidant therapy alleviates symtoms and improves quality of life in patiënts with amalgam associated ill health: Neuroendocrinology Letters 23(5-6): 459-482.