033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Vegatest diagnostiek

VegatestIn de vijftiger jaren was Dr. R. Voll uit Duitsland de eerste die met behulp van elektronische apparatuur probeerde acupunctuurpunten te meten. Hij is er zelfs in geslaagd nieuwe meridianen te ontdekken die niet in de klassieke acupunctuur werden beschreven. Daarnaast bevestigde hij door onderzoek dat bepaalde acupunctuurpunten van invloed waren op bepaalde organen en orgaanfuncties. Een doorbraak was dat deze punten ook gebruikt konden worden voor diagnose. Een normaal functionerend orgaan gaf op zijn meetinstrument, met een schaalverdeling van 10 tot 100, een waarde aan rond de 50. Een orgaan met degeneratieve afwijkingen gaf een lagere uitslag of indien er sprake was van een ontsteking of irritatie juist een veel hogere waarde aan. Door een standaard aantal van deze punten na te meten werd energetische ofwel functionele diagnostiek mogelijk. Deze methode wordt thans met succes wereldwijd gebruikt en staat bekend als de E.A.V. (electroacupunctuur vlg. Voll). Electro-acupunctuur vlg. Voll is dus de synthese van de westerse electronica en de klassieke acupunctuur.

Een nadeel van de E.A.V. is echter dat het erg tijdrovend en gecompliceerd is. Een andere Duitse arts, Dr. Helmut Schimmel, is het gelukt om dit systeem te simplificeren. Dr. Schimmel was naast klinisch researcher ook arts en tandarts. Het concept dat hij ontwikkelde is radicaal anders. In plaats van verschillende acupunctuurpunten voor de meting te gebruiken meet hij via één punt. Om de functies van de verschillende punten te vervangen, gebruikte hij bepaalde homeopathische verdunningen van organen. Wat bleek nu? Wanneer een bepaald orgaan onder stress stond, werd de oorspronkelijk gemeten normaalwaarde een stuk verlaagd. Dus als de uitslag van een normaalpunt 50 was, dan zakte deze waarde naar 30 of minder wanneer een orgaanpreparaat in het circuit werd gebracht en het desbetreffende orgaan van de patiënt onder stress stond.

Wat is orgaanstress?

Orgaanstress kan ontstaan door ontstekingen, virussen, bacteriën, schimmels, parasieten toxische irritaties zoals pesticiden en zware metalen. In geval van orgaanstress daalt de meetwaarde tijdens meten. Om vervolgens uit te vinden wat er precies met dat orgaan aan de hand was, moesten er andere testen gevonden worden. Dr. Schimmel ontdekte een hele serie van homeopathische middelen die een kwalitatieve en kwantitieve indicatie waren voor de bepaling van het type en de ernst van de stressfactor. Met behulp van deze tests kan men niet alleen uitvinden of er orgaanstress bestaat, maar ook de mate waarin, of het orgaan toxisch belast of allergisch belast is enz. Ook kan de aanwezigheid van allergische belastingen c.q. voedselintoleranties hiermede op een snelle wijze gevonden worden. Dit wordt vaak bij kinderen gedaan en heeft mede als voordeel dat het geheel niet belastend is voor het kind.

Tijdens het testen dient alleen een handelectrode vast gehouden te worden of wordt er bij kleine kinderen een bandje om het been gedaan. Via een punt op de hand worden de metingen verricht.

Het VEGATESTen is dus een consequente verdere ontwikkeling van de electroacupunctuur volgens dr. Voll. Verbanden tussen oorzaak en gevolg kunnen opgespoord worden.

De VEGATEST expert is vanwege nieuwe technologische mogelijkheden een zeer compact apparaat dat dankzij de logische constructie talrijke metingen in een korte tijd mogelijk maakt.

Diagnose vegatest

De VEGATEST-expert is een computer, waarin de analoge frequenties van de voorheen gebruikte testampullen gedigitaliseerd opgeslagen zijn. Er wordt weer analoog bij een patiënt terug gemeten. Automatisch worden de meetwaarden in een daarvoor ontworpen registratie programma vastgelegd en vervolgens uitgeprint en doorgesproken. Op dit moment zijn er 5.000 frequenties voorhanden en zijn er dus erg veel mogelijkheden van uittesten voorhanden. De ontwikkeling gaat nog steeds door. De VEGATEST-expert is vanwege de nieuwe technologische mogelijkheden een zeer compact apparaat dat dankzij de logische constructie talrijke afzonderlijke en gecombineerde metingen mogelijk maakt. De VEGA fabriek bevindt zich in Schiltach in Zuid Duitsland en maakt diverse apparatuur voor meet- en regeltechniek. De VEGATEST-methode is ontstaan aan het eind van de jaren ’70. Sindsdien hebben onderzoekers en gebruikers voortdurend naar oplossingen gezocht om informatie op te slaan op verschillende media en die vervolgens weer uit het geheugen op te roepen voor testdoeleinden. Het testen met de VEGA-duplexampullen is een ware revolutie van de VEGATEST.

Bij het VEGATESTen onderscheidt men de basis- en de orgaantest, alsmede het testen en filteren van de verdraagbaarheid en effectiviteit van de recepten.

Het meten van galvanische mondstromen wordt steeds belangrijker om de totale belasting van een patiënt beter te kunnen beoordelen. De VEGATEST-expert meet en geeft de gemeten maximumwaarden tussen naar keuze twee tandvullingen of tussen een tand en het mondslijmvlies aan in numerieke waarden en in grafieken. De waarden en grafieken kunnen eveneens worden afgedrukt of met een pc worden gedocumenteerd. Ook bevindt zich in de VEGATEST-expert de testset voor de biologisch werkende tandartsen. Hiemee is het o.a. mogelijk te beoordelen of er een amalgaam belasting aan de orde is (kwik uit de vullingen). Laboratorium onderzoek kan vervolgens het vermoeden bevestigen.

De SI CARD.

In de klassiek academische geneeskunde heeft de behandeling met magnetische velden een vaste plaats. De SI (systeeminformatie-) CARD vormt een vertaling van deze biofysische methode. Het magnetische veld wordt als dragermedium gebruikt voor informatie van biologische systemen. De SI CARD wordt bespeeld met informaties die in overeenstemming met het testresultaat van de patiënt op de huid worden gedragen.

Waar u aan moet denken voor het onderzoek

Op de avond van de dag voorafgaande aan de meting geen alcohol nuttigen.

Voor de meting op de dag zelf geen koffie drinken en indien mogelijk 48 uur voor het onderzoek geen sterk werkende medicijnen gebruiken, behalve wanneer die voor u van levensbelang zijn.

Op de dag van onderzoek geen cosmetica, olie of vetten gebruiken, zeker niet op uw handen, geen crème of lotion op de huid/handen gebruiken. Een lichte maaltijd is wel toegestaan, verder niet roken en geen alcohol gebruiken.

Het dragen van luchtige kleding is aan te bevelen, in ieder geval geen nauwe of strak zittende kleding zoals korsetten.

Leeg blaas en darmen voor het onderzoek als u dit al niet gedaan zou hebben. Menstruatie bij de vrouw is voor de diagnostiek geen probleem. Maak er echter wel melding van.

Geen panty of nylons dragen tijdens het onderzoek

Kom zo rustig en ontspannen mogelijk aan, niet verhit en niet onderkoeld.

Zie voor nadere info:

Informatiefolder Vegatest

www.wegamed.de