033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Veel ziekenhuisopnamen door foute medicatie

De zorgsector kan 300 miljoen euro per jaar terugverdienen door minder fouten te maken met het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen. Schattingen van het aantal ziekenhuisopnamen door vermijdbare fouten met geneesmiddelen lopen op tot 90.000 per jaar. Dat stelt het Nationale ICT Instituut in de zorg (NICTIZ) in het manifest “Veilige medicatie en ICT”. Het manifest verwoordt het pleidooi van vele partijen in de zorgsector voor een spoedige invoering van een landelijk elektronisch medicatiedosier. Iedere fout met medicatie is er een teveel, daarmee zal iedereen het eens zijn, stelt het NICTIZ in een toelichting op de website
www.nictiz.nl Het door de overheid gesubsidieerde en in het leven geroepen NICTIZ heeft het manifest aangeboden aan minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Gepleit wordt voor een landelijk medicatiedossier dat door meerdere artsen, verpleegkundigen en andere medici geraadpleegd kan worden. Dit medicatiedossier moet uiteindelijk opgaan in een landelijk computernetwerk waarin patiëntendossiers met meerdere gegevens staan.
Behalve door het NICTIZ is het manifest ook ondertekend door artsenorganisatie KNMG, het Nederlands Huisartsen Genootschap, GPZ Nederland, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Orde van Medisch Specialisten en de apothekerorganisaties Koningklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Farmacie, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers en de Vereniging Apothekersassistenten in Ziekenhuizen.
Ned. Tijdschr Geneeskd 2004 10 juli.

Op basis van een Brits onderzoek naar de reden van ziekenhuisopname van ruim 18.000 personen is vastgesteld dat dit in 6,5% van de gevallen het gevolg was van een bijwerking van geneesmiddelen (BMJ 2004; 329:15-9). In 80% van deze gevallen was deze reden direct bekend, bij de rest bleek het achteraf. De meeste bijwerkingen waren vermijdbaar. De middelen die het vaakst tot ziekenhuisopname leidden waren lage dosis aspirine, diuretica (vochtafdrijvende middelen), bloedverdunners en NSAID’s anders dan aspirine. De jaarlijkse kosten in Groot-Brittannië worden geschat op 700 miljoen euro!!.