033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Vaak vitamine D tekort bij volwassenen

Meer dan de helft van de volwassenen in Duitsland heeft een tekort aan vitamine D. Bij een op de zes betreft het een ernstig tekort. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 4000 Duitsers tussen 18 en 79 jaar. Hoewel 65-plussers tot een risicogroep behoren, blijkt vitamine D tekort niet alleen voorbehouden aan ouderen. Ook onder jongere generaties komt een suboptimale vitamine D-status vaak voor. Men spreekt van een tekort als het serum 25-hydroxyvitamine D gehalte lager is dan 50nmol/l. Dit blijkt het geval bij 57% van alle mannen en 58% van alle vrouwen. Bij vrouwen vanaf 65 jaar gaat het zelfs om 75%. Bij cica 20% van 18 tot 34 jarigen is in de winter zelfs sprka van een gehalte lager dan de 25 nmol/l.
De huidige grenzen van een adequate vitamine D status worden in toenemende mate bekritiseerd. Een adequate vitamine D status, zoals gebaseerd op positief uitgevallen osteoporosepreventiestudies, optimale calcium opname in de darm bedraagt ongeveer 80 nmol/l.
In de winter is het onmogelijk om de 80 nmol/l status te halen door blootstelling aan zonlicht en eveneens nagenoeg niet via de gebruikelijke voeding. Tegenstanders van bijstelling tot de adequate vitamine D status van 80 nmol/l hebben vlg. Prof. F.A.J Muskiet een overdreven angst voor vitamine D toxiciteit, die echter pas optreedt vanaf doseringen hoger dan de 220 nmol/l.
Met de inname van vitamine D via de voeding is het slecht gesteld. Ruin 80% van de mannen en bijna 90% van de vrouwen bleek in het onderzoek in Duitsland minder vitamine D binnen te krijgen dan de aanbevolen 5 micrograam per dag. Gemiddeld krijgen vrouwen 2,3 microgram per dag binnen en mannen 2,8 microgram.
Uit diverse onderzoeken blijkt steeds weer de correlatie tussen de vitamine D status en de gezondheid. Een significante lagere vitamine D status wordt gevonden bij te hoge bloeddruk, hart en vaatziekten en niet insuline afhankelijke diabetes. Een langdurig mild tekort verhoogt de kans op chonische aandoeningen.
Zie b.v. het boekje van Dr. G. Schuitemaker: Nieuw licht op vitamine D en chronische ziekten. ISBN 978-90-761-6110-5