033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Toename gebruik CAM behandelingen

Het CBS rapporteerde in maart 2014 dat in de periode 2010-2012 zo’n 1 miljoen mensen, ofwel 6% van de Nederlandse bevolking gebruik maakte van complementaire geneeswijzen. Men waardeerde dat met een rapportcijfer van 8,1 wat zelfs hoger is dan voor huisartsen (7,7) en specialisten (7,8). Ongeveer 25% ging naar de acupuncturist, 22% naar de homeopaat en 17% naar de chiropractor. Steeds vaker worden CAM behandelingen vanuit de reguliere sector mede aangeboden. De Nederlandse Patiëntenvereniging voor Acupunctuur meldt dat uit patiënten reacties naar de vereniging toe blijkt dat mensen vooral voor acupunctuur kiezen omdat het werkt. Patiënten die naar huis zijn gestuurd met de boodschap “u moet er maar mee leren leven” of “het hoort bij uw leeftijd” kunnen vaak wel met acupunctuur worden geholpen.

Recent heeft de vereniging een afwijzing ontvangen van mevrouw Schippers (Minister van Volksgezondheid) op het verzoek tot overleg over het reguleren van de Acupunctuur. Het doel was een kwaliteitsborging voor de Acupunctuur vast te leggen. In de ons omringende landen is dat al gebeurd; Acupunctuur voor bijvoorbeeld aspecifieke rugpijn valt in Duitsland onder de basiszorg.

Onderzoeksinstituut ZonMW meldde onlangs dat er een nader onderzoek komt naar de effectiviteit van CAM therapieën. Begin april kopte Trouw “Arts moet complementaire geneeskunde benutten”. Een groep gezondheidsprofessionals gaat daarom onderzoeken welke alternatieve behandelingen effectief en veilig zijn en dus daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de gezondheid. Volgens mij een prima initiatief dat kan bijdragen aan een nog beter onderbouwde therapie met een grotere keuze mogelijkheid voor de patiënt en meer kans op een succesvolle therapie. Natuurlijk dopen weer allerlei personen hun pen in azijn om ten strijde te trekken tegen de complementaire geneeswijzen als deze in positieve zin in de media verschijnt.

Ondanks veel weerstand o.a. vanuit de Vereniging tegen de Kwakzalverij (waar de echtgenoot van minister Schippers aan gelieerd is) is het gebruik van CAM behandelingen in de loop van de jaren steeds toegenomen. Ja, er zijn zelfs al reguliere gezondheidsinstellingen die ruimte geven aan CAM therapie in combinatie met hun reguliere behandelingen. Dit ter ondersteuning of om de nadelige effecten van reguliere behandelingen te verminderen.