033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Toegang tot gegevens over bijwerkingen medicijnen

Sinds kort kan iedereen op de website van het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl) zien welke bijwerkingen van geneesmiddelen in Nederland worden gemeld. Daarnaast bevat de site ook informatie over veelvoorkomende en bijzondere bijwerkingen. Recent is er veel onrust ontstaan over een aantal populaire pijnstillers, de zogenaamde Cox-2 remmers. Onlangs is Vioxx vanwege cardiovasculaire problemen plotseling door de fabrikant van de markt gehaald en kondigde het Europese geneesmiddelen agentschap EMEA een aantal beperkingen aan voor het gebruik van Acroxia, Cerebrex, Bextra en Dynastat.
Lareb hoopt door openheid en het geven van objectieve informatie over de gemelde bijwerkingen in Nederland, bij te dragen aan een zorgvuldige beoordeling van de veiligheid van geneesmiddelen.