033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Het langzaam ontrafelen van CVS (het chronisch vermoeidheidsyndroom)

5 vragen:

Patiënten en artsen wisten het al langer, maar Amerikaanse onderzoekers hebben nu voor het eerst een krachtig, fysiek bewijs op tafel gelegd dat aantoont dat het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS) een biologische ziekte is en geen psychologische stoornis. Hun onderzoek toont aan dat CVS-patiënten specifieke veranderingen in het immuunsysteem vertonen. Deze bevinding zou wel eens goed nieuws kunnen zijn voor de diagnose en de behandeling van de ziekte. Daarbij stellen zich vandaag vaak nog problemen, omdat er veel onduidelijkheid bestaat over het syndroom. 5 vragen (en antwoorden) over de ziekte.

1. Wat is CVS?

De nieuwe ICC-criteria omvatten volgende symptomen, die niet allemaal aanwezig moeten zijn:

1. Uitputting na (minimale) inspanningen

2. Neurologische problemen
– Cognitieve stoornissen, zoals een verminderde concentratie of geheugenverlies
– Pijnen (hoofdpijn, pijn aan de ogen, spierpijn, maagpijn, …)
– Slaapstoornissen (insomnia, langere slaapduur, …)
– Verminderde zintuiglijke functies (gevoeligheid aan licht of geluid, verminderd zicht, zenuwtrekken, …)

3. Immuun-, maag- of urogenitale klachten
– Herhaalde griepsymptomen of verhoogde vatbaarheid voor virale infecties
– Problemen met maag-darmstelsel (misselijkheid, maagpijn, …)
– Problemen met de urinewegen (verhoogde plasfrequentie, …)

4. Verminderde energie
– Cardiovasculaire problemen (duizeligheid, hartkloppingen, …)
– Ademhalingsproblemen
– Afwijkende lichaamstemperatuur of overmatig zweten

Bij een uitgesproken vermoeidheid die langer dan zes maanden aanhoudt, niet verdwijnt door te rusten en de dagelijkse activiteiten aanzienlijk beperkt, kan er sprake zijn van het Chronisch Vermoeidheidssyndroom. Er is echter geen eenduidig antwoord op de vraag wat CVS nu juist is. Volgens prof. dr. Kenny De Meirleir, CVS-specialist verbonden aan de VUB, zijn er verschillende criteria in omloop. “Er bestaat veel verwarring over CVS, omdat we hier niet te maken hebben met biologische variabelen”, zegt hij.

De eerste criteria die werden opgesteld, waren die van Holmes in 1988 en die van Fukuda in 1994. “In de Verenigde Staten maakt het Center for Disease Control (CDC) nu nog steeds gebruik van die criteria”, legt De Meirleir uit. “Maar die zijn veel te ruim opgevat en bevatten heel frequente symptomen, waar veel ziekten in passen. Daarom hebben wetenschappers uit 17 landen de handen in elkaar geslagen om nieuwe, modernere criteria op te stellen die klinisch bruikbaar zijn. Die werden door het ICC gepubliceerd in het vakblad Journal for Internal Medicine en worden steeds meer gebruikt.”

Volgens de vzw CVS Society treft het syndroom volgens deze criteria ongeveer 30.000 mensen in België. Hanteert men de ruimere criteria, dan gaat het wellicht om een veelvoud. Bij al deze mensen kan CVS een verschillende impact hebben. “Chronisch moe zijn, betekent niet voor iedereen hetzelfde”, zegt Johan Verbraecken, medisch coördinator van het Slaapcentrum van het UZA. “Er speelt een belangrijke subjectieve factor mee. De ene patiënt is maar een beetje op de dool, de andere raakt soms sterk geïnvalideerd. En wanneer alles pijn begint te doen, neemt het probleem alleen maar toe. Het is moeilijk om uit deze vicieuze cirkel te geraken.”