033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Situatie na de lockdown

Op 14 dec. zette Rutte de knip verkeerd en kwamen wij in dezelfde “bak” terecht als kappers en nagelstudio’s. De praktijk moest dicht. Teruggefloten door de overheid, niet serieus genomen in ons medische zorg vak. Vele acties zijn er vanuit de Beroepsvereniging ondernomen om de politiek tot inkeer te brengen. Met argumenten als de keuzevrijheid van de patiënt, het recht op zorg, effectieve veilige behandelmethode, minimaal besmettingsrisico vlg. het te volgen protocol.

Gelukkig ben ik nu weer enkele weken aan het werk. Merk nu dat diverse patiënten helaas een terugval in hun klachten ontwikkelden. Iets wat niet nodig geweest zou zijn. In Groot-Brittannië doet men dat anders. Daar is de acupuncturist een officieel medisch beroep en konden zij tijdens de lockdown gewoon doorwerken. Nederland is een van de weinige landen in Europa die ons het werken tijden de lockdown onmogelijk maakte. De beroepsverenigingen gaan vervolgstappen zetten juridisch of via publiekacties. Of met een lobby naar Den Haag en zorgverzekeraars. Eventueel worden zo nodig externe adviseurs ingehuurd.

De afgelopen tijd heeft ons wel op de de feiten gedrukt wat onze positie betreft in Nederland. Als complementair veld genieten we een zekere vrijheid. Niet helemaal zo vrij als een vogel, want uiteraard moeten we aan wetgeving voldoen, aan eisen van de zorgverzekeraars en de regelementen en richtlijnen van de beroepsvereniging. Hopelijk kunnen de diverse beroepsverenigingen de aandacht van de politiek vasthouden en tot een oplossing komen voor de werkenden in de complementaire zorg om herhaling van sluiting te voorkomen.