033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Sint-Janskruid versus paroxetine (Seroxat)

Sint-Janskruid ofwel Hypericum perforatum zou bij milde depressie even effectief zijn als reguliere antidepressiva en minder bijwerkingen hebben. Szegedi et al. onderzochten de effectiviteit van hypericumextract bij matige en ernstige depressie. Na randomisatie kregen 301 matig tot ernstig depressieve patiënten hypericumextract en paroxetineplacebo of paroxetine en hypericumplacebo.
De mate van depressie werd uitgedrukt met de Hamilton depression rating scale (HDRS), een schaal van 54 punten; mild tot matig (14 tot 17), matig tot ernstig (17 tot 25) en ernstig (>25). De HDRS-score daalde gemiddeld met 14,4 in de hypericumgroep en met 11,4 in de paroxetinegroep. Vergeleken met de paroxetinegroep zag men in de hypericumgroep vaker respons op de therapie en vaker remissie van de klachten. De auteurs concluderen dat hypericumextract bij matige en ernstige depressie minstens zo effectief is als paroxetine (BMJ 2005;330;503-6).