033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Protestbrief Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur aan Hugo de Jonge

Amersfoort, 15 december 2020
Geachte heer De Jonge,

Om te beginnen onze dank en waardering voor het vele werk dat door u en alle betrokken partijen in deze spannende tijd wordt verzet. En nu vlak voor de Kerst draconische maatregelen treffen getuigt van moedige besluitvorming.

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur, beroepsvereniging van hoog opgeleide complementair therapeuten en artsen vraagt uw aandacht voor ons contactberoep in de zorg. Wij constateren dat het beroep acupuncturist kennelijk aan de verkeerde kant van de ‘knip’ is terechtgekomen, namelijk bij de niet-medische beroepen. Ook onze patiënten zijn hier verbaasd over, merken wij.
Vanwege de volgende argumenten menen wij (en onze patiënten) dat dit correctie behoeft:

1. Een groot deel van onze leden is BIG-geregistreerd (fysiotherapeut, arts, psycholoog) en kiest binnen de praktijk voor de meest geschikte behandeling. Een deel van hen is BIG-geregistreerd geweest en heeft      ervoor gekozen alleen nog met acupunctuur te behandelen. Zij blijven voldoen aan alle kwaliteitseisen. Overigens, fysiotherapeuten, die dry needling toepassen (pijnpuntbehandeling met acupunctuurnaalden) mogen dit onder de huidige lockdown wel blijven toepassen.

2. Acupuncturisten verlenen effectieve zorg aan patiënten (zo’n 400 duizend per jaar) met medische indicaties, al dan niet op verwijzing vanuit het reguliere circuit. Bijvoorbeeld patiënten met chronische pijn waarbij pijnstilling niet afdoende is, mensen die reguliere medicatie niet verdragen of waarvoor geen afdoende reguliere behandeling is, ondersteuning aan oncologische patiënten, vrouwen in een IVF-traject. Het plots stopzetten van deze behandelingen is zeer ten nadele van hun gezondheid. Ook patiënten die momenteel moeten wachten op een medische ingreep rekenen op onze zorg.

3. Onze leden zijn gehouden aan WGBO, Wkkgz, AVG, zijn verplicht voorzien van een AGB-code in de zorg en geregistreerd met SBI-code 86919 (overige paramedische praktijken en alternatieve genezers), zijn btw-vrijgesteld voor gezondheidskundige verzorging van de mens, en dienen te voldoen aan kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars.

4. In onze praktijken wordt gewerkt volgens het NVA-protocol i.v.m. COVID-19 conform RIVM-voorbeeld; vanwege dit protocol oordeelt de GGD bij contactonderzoek dat onze acupuncturisten mogen doorwerken; onze beroepsgroep ontlast daarmee, zeker nu, in grote mate de overbelaste eerstelijnszorg.
Wij verzoeken u om bovenstaande redenen dringend het beroep acupuncturist toe te voegen aan de lijst Uitzonderingen Contactberoepen Lockdown. Daardoor kunnen wij onze patiënten, liefst zo snel mogelijk, weer van dienst zijn (met inachtneming van alle maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan), evenals onze collega’s in Duitsland en Groot-Brittannië.

Indien gewenst zijn wij uiteraard bereid nader toelichting te geven op bovenstaande. Wij horen graag zo spoedig mogelijk van u.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur
Harm J. Elsinga,
Voorzitter

www.acupunctuur.nl