033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Probiotica verminderd infecties vroeggeborenen

Toediening van prebiotica vermindert infecties bij te vroeg geboren kinderen. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Ilse Westerbeek naar een nieuw prebioticamengsel.

Wanneer het prebioticamengsel in voldoende hoeveelheid en duur wordt gegeven, treden er minder infecties op die veroorzaakt worden door bacteriën uit de darm. Deze resultaten worden niet beïnvloed door zwangerschapsduur, geboortegewicht of het krijgen van borstvoeding.

Bacteriën

Westerbeek zag geen duidelijke toename van gunstige bacteriën na toediening van het prebioticamengsel en ook geen afname van ‘slechte’ bacteriën. In het algemeen is de groei van alle bacteriën laag vergeleken met op tijd geboren baby’s.

Antibiotica

Behandeling met breedspectrum antibiotica vertraagt de groei van alle bacteriën. Westerbeek denkt dat het gunstige effect van het prebioticamengsel op de darmflora en op het voorkomen van infecties gedeeltelijk teniet wordt gedaan door het gebruik van breedspectrum antibiotica.

Daarom stelt zij dat het belangrijk is om de mogelijke nadelige effecten van antibiotica bij vroeggeborenen niet uit het oog te verliezen.

Proefschrift

Kinderarts in opleiding Ilse Westerbeek promoveert 26 oktober aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De titel van haar proefschrift is ‘Enteral supplementation of neutral and acidic oligosaccharides in preterm infants‘.

Bron: VU Amsterdam