033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Spuit met hormonen niet beter dan placebo bij artrose knie

Patiënten met artrose van de knie hebben geen baat bij een glucocorticoïdeninjectie voorafgaand aan een bewegingsprogramma. Marius Hendriksen en zijn Deense collega’s waren verbaasd over dit resultaat (JAMA Intern Med. 2015; online 30 maart).

Artrosepatiënten hebben vaak klachten van pijn en verminderde functie van het aangedane gewricht. De conservatieve behandeling bij knieartrose bestaat onder andere uit voldoende beweging en intra-articulaire injecties met glucocorticoïden, een combinatie van beide was echter nog niet onderzocht.

De onderzoekers startten in oktober 2012 een placebogecontroleerde gerandomiseerde trial. Een groep van 50 patiënten kreeg voorafgaand aan een gevalideerd bewegingsprogramma een spuit met 40 mg methylprednisolonacetaat opgelost in 4 ml lidocaïnehydrochloride (10 mg/ml). De bewegingstherapie vond 3 keer per week plaats onder begeleiding van een fysiotherapeut. De controlegroep volgde hetzelfde bewegingsprogramma maar kreeg voorafgaand een spuit met fysiologisch zout gemixt met lidocaïne. De primaire uitkomstmaat was de pijnscore op een schaal van 0 (veel pijn) tot 100 (geen pijn), gemeten vóór randomisatie, bij start van het bewegingsprogramma (2 weken na de spuit), bij het einde van het programma (na 14 weken) en bij follow-up na 26 weken. Secundaire uitkomstmaten waren onder andere functie en kwaliteit van leven.

De pijnscore van de deelnemers verbeterde op elk controlemoment, maar verschilden niet van elkaar. Na 26 weken was de score in beide groepen met gemiddeld 15 punten verbeterd ten opzichte van de eerste meting, van ongeveer 55 tot 70 punten. Ook de secundaire uitkomstmaten waren niet verschillend tussen de placebo- en de glucocorticoïdengroep.

De onderzoekers denken dat de hoge verwachtingen van de patiënten over het bewegingsprogramma het effect van de glucocorticoïden mogelijk heeft overschaduwd. Ook de lage dosis glucocorticoïden kan het achterblijven van effect verklaren. De onderzoekers geven dan ook niet op: ‘Verder onderzoek is nodig om de optimale conservatieve behandeling voor artrose van de knie te bepalen.’

Acupunctuur heeft een bewezen effect op de behandeling van artrose in de knie. Kijk voor de spectaculaire resultaten hiervan onder nieuwtjes enige tijd geleden op deze site.