033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Positieve ervaringen met de AGE-reader

Gezien mijn eigen positieve ervaringen met gebruik van de Age Reader wil ik onderstaande informatie u niet onthouden. Nader uitleg Age Reader vind u onder kopje diagnostiek op deze site.

Simple Check B.V.
Innovatief bedrijf dat voor werknemers een preventieve gezondheidscheck inclusief follow-up aanbiedt.

Wij hebben geconstateerd dat het merendeel van de werknemers die gebruik maken van onze gezondheidschecks nog nooit van AGE’s hebben gehoord, laat staan hun AGE-waarde kennen. Wij zien het als een uitdaging om meer inzicht in AGE’s te verschaffen. Op basis van het meetresultaat van de AGE Reader voorzien wij onze medewerkers van gepersonaliseerde tips en kneepjes om de AGE-waarde op een gezond peil te houden en de algemene gezondheid te verbeteren. De oplossing is vaak veel eenvoudiger dan je zou denken. Wij zien dat werknemers zich gemotiveerd en enthousiast toeleggen op een gezonde leefstijl.


Dr. Hubert Penninckx, endocrinoloog en diabetoloog:
American Hospital Dubai

“Door de controle van AGE-waarden krijgen we meer informatie over de glycemische regulering van patiënten in het verleden, zeker als we deze voor het eerst zien na 10 – 15 jaar, toen andere artsen hen begonnen te behandelen

Het testresultaat helpt mij ook in de motivatie bij goede resultaten om door te gaan met de ‘goede’ behandeling als ik bij patiënten op de goede weg ben of de diabetesbehandeling aan te passen bij patiënten met verhoogde AGE-waarden – bijv. stoppen met roken, verhoging van statines, zorgen voor betere behandeling van hoge bloeddruk en overschakelen op een intensievere diabetesbehandeling, zoals GLP1-injecties of meervoudige therapie.

Wanneer ik hoge AGE-waarden krijg als resultaat, dan ga ik snel over op een intensievere controle van hart en bloedvaten, met stress-echocardiografie en duplex-onderzoek van halsslagaders – zelfs zonder specifieke symptomen en meer in het bijzonder bij vrouwen met diabetes mellitus type 1.”


A. Stirban, MD PhD, specialist in Interne Geneeskunde, diabetologie en endocrinologie:
Sana-Klinikum, Remscheid, Duitsland

“De AGE Reader maakt een snelle en niet-invasieve inschatting van stapeling van zogenaamde AGE’s in de huid mogelijk. De verhoogde productie en stapeling hangt samen met een verhoogd cardiovasculair risico en het risico op de ontwikkeling van diabetische complicaties.

Daarom kan de AGE Reader zelfstandig worden gebruikt of als aanvulling op andere gevestigde detectiemiddelen om patiënten te identificeren die risico lopen.”


Prof. dr. C. Schalkwijk, Professor Experimentele Interne Geneeskunde
Maastricht UMC+, Nederland

“De AGE Reader geeft een snelle en betrouwbare inschatting van fluorescentiewaarden in weefsel. De AGE Reader SU is een handig hulpmiddel voor zowel de patiënt als de gebruiker. We hebben deze technologie nu al verschillende jaren in grote studiecohorten gebruikt als niet-invasieve marker voor AGE’s in weefsel en zijn zeer tevreden met de prestaties.

Wij hebben onlangs omgekeerde verbanden gevonden van AGE Reader-metingen met cognitieve prestaties. Wij blijven in de komende jaren de autofluorescentie van de huid meten met de AGE Reader en verwachten onze resultaten in internationale wetenschappelijke tijdschriften te publiceren.”

Voor nadere informatie zie op mijn site onder diagnostiek AGE Reader.

Bron: www.diagnoptics.nl