033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Politiek is zicht op zorgkosten kwijt

Door de complexiteit van het zorgsysteem en inherente contradicties verliest de politiek grip op de zorg. De minister is niet meer ‘in control’, zegt Martin Buijsen, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit.

De hoogleraar haalt een rapport aan van Algemene Rekenkamer. Dit rapport toont dat minister Schippers ‘over weinig inzicht in de ontwikkeling van de zorguitgaven beschikt’, schrijft Buijsen in De Volkskrant, ‘En dat zij niet afdoende mogelijkheden heeft om deze tijdig te beheersen.’

Pakketmaatregelen

Bij pakketmaatregelen zijn grote stappen ‘te moeilijk’, denkt de hoogleraar. ‘Bovendien heeft men te weinig zicht op de effecten. Of met pakketmaatregelen de uitgaven ook daadwerkelijk worden beheerst, blijft vaak onduidelijk.’

Tegenvallers

Buijsen: ‘Bij financiële tegenvallers in deelsectoren van de zorg grijpt de minister wel in, maar vertraagd en met weinig zicht op de oorzaken van de overschrijdingen en de effecten van de genomen maatregelen.’

Bron: De Volkskrant