033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Orthomoleculaire therapie

Orthomoleculaire therapie c.q. geneeskunde

Orthomoleculaire geneeskunde is een gezondheidszorgsysteem waarbij lichaamseigen stoffen in optimale hoeveelheden worden benut. Zodoende worden de zelfgenezingsvoorwaarden vergroot. Of anders gezegd: de in ieder lichaam potentieel aanwezige herstelprocessen worden in werking gezet, door de stoffen die voor herstelprocessen nodig zijn in zodanige (optimale) dosering te geven, dat deze processen ook kunnen plaatsvinden. Het woord “Orthomoleculair” werd in 1968 geïntroduceerd door de tweevoudige Nobelprijswinnaar Linus Pauling Ph. D. in het tijdschrift Science. “Orthos” is afkomstig uit het Grieks en betekent juist, recht of gezond.

De hoeveelheid van de stoffen die gegeven wordt, speelt hier dus een belangrijke rol. Een dosering die voldoende hoog is om de herstelprocessen tot stand te brengen, noemen we orthomoleculaire dosering. Het spreekt vanzelf dat herstel steeds afhankelijk blijft van de individuele situatie bij een patiënt en wordt onder andere bepaald door de volgende factoren:

  • duur en ernst van de aandoening;
  • de sterkte van erfelijk bepaalde factoren;
  • de mate van invloed van milieu en levensstijlfactoren.

Orthomoleculair gezien houdt een herstelproces dus in dat de belastende factoren worden vermeden en dat de voor herstelprocessen noodzakelijke (lichaamseigen) stoffen in voldoende hoeveelheden worden toegevoegd.

Behandelwijze en wat doet de Orthomoleculaire behandelaar?

Nobel prijs winnaar   Linus Pauling Ph. D.

Er zal aan u gevraagd worden welke klachten u heeft en in het algemeen ook naar uw psychische en emotionele gesteldheid. Verder is informatie over uw voedingspatroon belangrijk. Daarbij is het ook belangrijk of er voedingsmiddelen zijn die u slecht verdraagt. Soms is het raadzaam te onderzoeken of er tekorten of overmaten zijn aan bepaalde stoffen in het lichaam. Dit kan eventueel in het bloed of in de urine gemeten worden. Ook is dit uitgebreid mogelijk met toepassing van de Vegatest. Met al deze gegevens is het mogelijk een behandelplan op te stellen. Daarnaast krijgt u mogelijk het advies om een of meerdere voedingssupplementen te gaan gebruiken.

Orthomoleculaire voedingssupplementen kunnen in het algemeen zonder problemen gebruikt worden naast reguliere geneeskundige behandelingen of naast behandelingen zoals bij voorbeeld homeopathie. Toch kunnen orthomoleculaire middelen en regulier medicijnen elkaars werking soms beïnvloeden. Het is daarom van belang om mede te delen welke medicijnen en supplementen u gebruikt.