033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Orthomoleculaire behandeling valt onder de niet-contactberoepen

Recent is duidelijk geworden na overleg tussen de beroepsvereniging voor Orthomoleculaire therapie (MBOG) en het Ministerie van VWS dat de niet-contactberoepen aan het werk kunnen blijven.

Voor de niet-contactberoepen die vallen onder de definitie van zorg zoals benoemd in artikel 1 van de WKKGZ, geldt er geen verbod.

Acupunctuur valt wel onder een contactberoep. Het blijft dus vooralsnog niet mogelijk om Acupunctuur uit te oefenen.

Voor Orthomoleculaire behandeling kunt u dus wel contact met mij opnemen. Voor vergoeding verzekering kunt u op mijn homepage onder tarieven en vergoedingen de vergoeding vinden van de Orthomoleculaire therapie.