033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

NVA tegen 21 % BTW-heffing op Acupunctuur!

 Amersfoort,
22 juni 2012

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) heeft de afgelopen week in Den
Haag bezwaar gemaakt tegen het plan in het Lenteakkoord om BIG-geregistreerde
artsen en therapeuten te belasten met 21% btw op door hen uitgevoerde
acupunctuurbehandelingen. Ook in 2008 en 2009 stond de NVA met haar 1000 leden
en hun patiënten op de barricaden om btw-heffing af te wentelen, toen met
succes. Opnieuw gaat de NVA de strijd aan, gesteund door de fiscaal juristen
van Loyens en Loeff.

De beoogde besparing van € 65 miljoen wordt bij lange na niet gehaald, zo berekende
medisch-socioloog Cor Aakster, adviseur van de NVA. Uitgaande van zo’n 3000
BIG-opgeleide CAM-behandelaars zou maximaal € 30 miljoen besparing per jaar
bereikt worden. Dit bedrag wordt overigens nog bedreigd door: uitvoeringskosten
bij de overheid, verrekening voorheffing btw, btw-vrijgestelde praktijken
(kleine ondernemersregeling), patiënten die teruggaan naar de 1e lijnszorg of
door naar duurdere 2e lijnszorg, negatief effect op reikwijdte vergoeding
vanuit de zorgverzekering, ontmoediging preventie- en zelfzorggerichte houding
van patiënten.

Sommige politieke partijen willen acupunctuur uitsluiten van btw-vrijstelling omdat
(wetenschappelijk) bewijs van nut en werkzaamheid zou ontbreken. Internationale
onderzoekbestanden bewijzen echter het tegendeel. Acupunctuur, uitgevoerd door
artsen en paramedici met minimaal HBO medische vooropleiding en een
gespecialiseerde acupunctuuropleiding, heeft haar nut, werkzaamheid en
(kosten-)effectiviteit voor zeer veel patiënten bewezen, zowel in de praktijk
als in boven bedoelde onderzoeken. In 1979 reeds heeft de World Health Organisation
(WHO) een lijst samengesteld met zo’n 100 aandoeningen die met acupunctuur
behandeld kunnen worden.

Dat er bezuinigd moet worden is onvermijdelijk. De NVA en haar leden roepen de
politiek echter op een gezonde keus te maken: een dubbeltje extra accijns op
een pakje rookwaren levert € 42 miljoen op. Laat de keuzevrijheid van (veelal
chronische) patiënten ongemoeid; 21% btw maakt acupunctuur voor veel patiënten
onbetaalbaar, met alle gevolgen van dien. Dat mag niet gebeuren, aldus de NVA.