033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Nieuwe locaties voor afname bloedonderzoek

Patiënten in mijn praktijk kunnen voortaan ook gebruik maken van het diagnostisch centrum Saltro. De Saltro heeft 135 prikpunten in Midden Nederland voor bloedafname t.b.v. laboratorium onderzoek en men werkt zonder winstoogmerk. Op www.saltro.nl vindt u een volledig overzicht van de locaties.

Saltro is een eerstelijnsorganisatie voor diagnostiek en advisering. Patiënten ontvangen diagnostiek van hoge kwaliteit, voortaan dus dicht bij huis. Uit laboratorium onderzoek volgt een diagnose en daardoor is een gerichte behandeling door mij mogelijk. Saltro is in 2000 ontstaan uit een fusie tussen de Stichting Artsenlaboratorium (SAL) en de trombosedienst in Utrecht. De kosten zijn over het algemeen laag en worden vooraf met u besproken.
saltro
Tevens is het nu mogelijk om een locatie in Utrecht een DEXA meting te doen ter beoordeling van botontkalking. De DEXA is de algemeen geaccepteerde referentie methode. Hierbij wordt de botdichtheid en de hoeveelheid kalk in uw botten gemeten. De DEXA meting kan de aanwezigheid van Osteoporose vaststellen. Osteoporose betekent eigenlijk zoveel als botarmoede, poreus bot. Als er sprake van is van osteoporose, wordt het bot broos en breekbaar. Bij een normaal verouderingsproces hoort dat het bot iets ontkalkt. Bij osteoporose ontkalkt uw bot sneller dan normaal.
In de Orthomoleculaire therapie bestaan diverse middelen om de botontkalking te beïnvloeden. De DEXA meting kan dus van grote betekenis zijn.