033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Neurologen in de greep van de darm-brein verbinding

Binnen de natuurgeneeskundige traditie is de conditie van de darm altijd zeer belangrijk geweest. De darm is als het ware poortwachter van het lichaam, en staat vanuit ons lichaamssysteem in nauwe relatie met ons denken en voelen. Het idee dat bacteriën in onze darm ons gemoed beïnvloeden, vindt ook onder neurologen meer voet aan de grond. In het gezaghebbende tijdschrift Nature is een baanbrekend artikel verschenen over de verbinding tussen ons brein en onze darmen. In het artikel wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop de darm ingrijpt op onze hersenfunctie. En vise versa; de manier waarop onze hersenen onze darmfunctie beïnvloeden (Reardon, 2014).

Neurologen zijn verrast door studies waarin deze hersen- darm verbinding naar voren komt. Zo is bij gedragsstoornissen -waaronder eetstoornissen of autisme- de conditie van de microbiota in de darm veranderd. Gedragsstoornissen treden alleen op als ook de darm lek is. Autisme blijkt reversibel in dierproefstudies als de probiotische bacterie Bacteroides fragilis aan de muizen wordt gegeven. Neurologen spreken zelfs van een paradigmaverschuiving in de neurowetenschappen. Onze microbiota beïnvloedt de neurologische respons op prikkels van het zenuwstelsel. Vorig jaar was het onderwerp thema van het jaarlijkse symposium van Amerikaanse neurologen.

Onze spijsvertering wordt geïnnerveerd door de nervus fagus, onderdeel van het parasympatische zenuwstelsel. Beïnvloeding van het brein door de darm vindt plaats door deze nervus fagus. Maar ook via immunologische responsen. Daarnaast maken onze darmbacteriën zelf neurotransmitters aan. Als afvalproduct nota bene. Voorbeelden zijn de neurotransmitters GABA en serotonine, die betrokken is bij het gevoel van ontspanning en geluk. Men spreekt inmiddels van een generatie opkomende ‘psychobiotics’; bacteriën met een specifieke neurologische activiteit. Het moet niet gekker worden. Behandel de lekkende darm, dan behandel je ook het brein.
In mijn praktijk wordt indien nodig de “lekkende darm” behandeld.

Bron: Reardon, S. (2014). Gut-brain link grabs neuroscientists. Nature, 515(7526), 175–7. doi:10.1038/515175a