033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Minder depressies bij zwangeren door acupunctuur

Acupunctuur is een goede behandelmethode van depressies tijdens de zwangerschap.Aan de studie namen 150 zwangere vrouwen deel met een depressie. Van de proefpersonen kregen 52 vrouwen een behandeling specifiek tegen depressies, 49 vrouwen kregen een algemene acupunctuur behandeling en de overige 49 vrouwen ondergingen massagetherapie. De vrouwen kregen in 8 weken 12 sessies. Voor aanvang, na 4 weken en 8 weken werd de mate van depressie bepaald aan de hand van de Hamilton Rating Scale for Depression.

De zwangeren die specifiek voor hun depressie werden behandeld, hadden significant minder depressieve symptomen in vergelijking met de andere vrouwen. Het succes van de specifieke acupunctuurbehandeling was significant hoger (63%) dan het effect van de andere behandelingen (44%) of van de algemene acupunctuursessie (38%).

Een aantal acupunctuursessies blijkt effectief tegen depressies tijdens de zwangerschap. Het effect is vergelijkbaar met de reguliere behandeling. Acupunctuur kan gezien worden als een reëel alternatief.
Obstet Gynecol 2010;115(3);51-20