033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Met Acupunctuur gezond de winter door

Het winterse weer is voor mensen met luchtwegproblemen zoals COPD een hele uitdaging. De kou test de lichaamsafweer. Acupunctuur kan mensen met astma, chronische bronchitis en emfyseem hierbij goed ondersteunen, zo blijkt uit onderzoek. Acupunctuur vermindert niet alleen de vatbaarheid voor infecties en benauwdheid na inspanning, maar verbetert ook de voedingsconditie van COPD-patiënten.
In 2012 bestudeerden Japanse onderzoekers het effect van acupunctuur op kortademigheid na inspanning bij mensen met COPD (n=68). Dit werd gemeten met de Borgschaal. De Borgschaal is een subjectieve maat voor de belasting van de patiënt of diens reactie op activiteiten. Op een schaal van 6 tot 20 (maximale score) geven patiënten aan welke mate van vermoeidheid, kortademigheid en/of pijn op de borst zij ervaren tijdens een bepaalde belasting. De acupunctuurbehandeling vond een keer per week plaats en was gestandaardiseerd, niet geïndividualiseerd. Na drie maanden acupunctuur had de groep die echte acupunctuur kreeg in vergelijking met de groep die nepacupunctuur ontving gemiddeld een 3.58 betere Borgscore. Dit is een aanzienlijke en klinisch merkbare verbetering.
Omdat gewichtsverlies een veelvoorkomend probleem is bij COPD, onderzochten dezelfde wetenschappers onlangs het effect van acupunctuur op de voedingsstatus van deze groep patiënten. De acupunctuur bleek in dit onderzoek een gunstige invloed op het lichaamsgewicht, bloedwaardes en ontstekingsindicatoren te hebben. Gemiddeld namen de deelnemers drie kilo toe in gewicht in vergelijking met de groep die nepacupunctuur ontving.

Bronnen
Suzuki, M., Muro, S., Fukui, M., Ishizaki, N., Sato, S., Shiota, T., … Hirai, T. (2018). Effects of acupuncture on nutritional state of patients with stable chronic obstructive pulmonary disease (COPD): re-analysis of COPD acupuncture trial, a randomized controlled trial. BMC Complementary and Alternative Medicine, 18(1), 287. https://doi.org/10.1186/s12906-018-2341-3

Suzuki, M., Muro, S., Ando, Y., Omori, T., Shiota, T., Endo, K., … Mishima, M. (2012). A Randomized, Placebo-Controlled Trial of Acupuncture in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Archives of Internal Medicine, 172(11), 878–886.