033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Merendeel medicijnen werkt niet bij iedereen

Het overgrote deel van de medicijnen werkt maar bij de helft van de gebruikers; de andere helft ondervindt er vaak alleen maar de bijwerkingen van. Deze opvallende uitspraak deed Allan Roses, vice voorzitter van de afdeling genetica wereldwijd bij het grootse farmacieconcern van Groot-Brittanië, GlaxoSmitKline.
De topman sprak onlangs op een wetenschappelijke bijeenkomst over farmaciegenetica in Londen, waar hij cijfers liet zien over hoe goed verschillende categorieën medicijnen werkelijk werken: meer dan 90% werkt slechts bij 30% of 50% van de mensen. Roses: Ik zeg dus niet dat de meeste medicijnen niet werken. Ik zeg wel dat ze lang niet bij iedereen werken (Independent dec. 2003).
Veel geneesmiddelen werken bij minder dan een van de twee patiënten, meestal omdat de gebruikers genen hebben die op de een of andere manier interfereren met het geneesmiddel. Roses heeft volgens het dagblad een enorme reputatie op het gebied van de farmacogenetica en het is dan ook niet verwonderlijk dat hij daarom pleit voor een betere afstemming van medicijnen op de patiënt via het gebruik van genetische tests. Met een simpele en goedkope DNA test is het mogelijk reponders van nonreponders te scheiden. De non-reponders kunnen dan baat hebben bij een ander geneesmiddel, aldus Roses. In de afgelopen drie jaar zijn de uitgaven voor geneesmiddelen in Groot-Brittannië met 50% gestegen. Mogelijk krijgen belasting betalers meer waar voor hun geld, aldus het commentaar. Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat de industrie maar door gaat met het promoten van medicijnen ter verlaging van het cholesterol en preventie van hart en vaatziekten, maar dat niemand erop wijst dat een portie vette vis per week het risico op plotseling overlijden ten gevolge van een hartaanval al met 50% reduceert, zonder bijwerkingen (Independent, 11 dec. 2003)
Ook zijn er diverse andere Orthomoleculaire middelen die cholesterol verlagend kunnen werken.