033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Meest gestelde vragen

Worden behandelingen door mijn verzekering vergoed?

Voor een volledig overzicht betreffende de vergoeding verzekeringen van leden van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur:

zie: http://www.acupunctuur.nl

Voor een overzicht betreffende de vergoeding verzekeringen van leden van de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde

zie: www.mbog.nl

Moet mijn huisarts mij verwijzen?

Verwijzing door de huisarts is niet nodig. U kunt zelf besluiten of u gebruik wilt maken van andere geneeswijzen.

De meeste (huis)artsen staan tegenwoordig gelukkig positief hier tegenover aangezien het vaak een aanvulling of oplossing is voor klachten waar huisartsen in de praktijk mee te maken hebben. Het is dan ook altijd zinnig om uw huisarts op de hoogte te brengen van uw ervaringen.

Hoe gaat het maken van een afspraak?

De praktijk is tussen 8.00 en 17.00 uur bereikbaar behalve de vrijdagmiddag na 13.00 uur. Bij voorkeur op de hele uren bellen. De lunchpauze is van 12.00 tot 13.00 uur. U kunt als het antwoordapparaat aan mocht staan, ook een boodschap inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Wat is het nut van aangesloten zijn bij een beroepsvereniging?

Een beroepsvereniging controleert de gevolgde opleiding en vooropleiding. Zij voert een actief beleid met betrekking tot tuchtrechtspraak en arbitragezaak en stelt eisen aan haar leden inzake hygiëne en steriliteit tijdens de behandeling.

De M.B.O.G (www.mbog.nl) stelt eisen aan het kwaliteitsniveau van haar leden. Zo kunnen artsen, therapeuten met een BIG registratie lid worden na het volgen van een door de MBOG erkende orthomoleculaire opleiding. De leden worden verplicht gesteld hun kennis op peil te houden door het volgen van nascholingscursussen – de kwaliteit hiervan wordt bewaakt.

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (www.acupunctuur.nl) is een overkoepelende organisatie van acupuncturisten in Nederland. Zij gaat ervan uit dat een gedegen opleiding in de energetische fysiologie van het meridiaanstelsel, de specifieke ziekteleer ervan, alsmede een klinische training in de techniek van de acupunctuur, een voorwaarde moet zijn voor het beoefenen van acupunctuur. Zij laat dan ook alleen diegenen toe, die minimaal medisch hbo-niveau hebben en een door de N.V.A. erkende acupunctuuropleiding met succes hebben afgerond. Voorts verplicht zij haar leden tot het volgen van jaarlijkse nascholingsdagen. Binnen de N.V.A. worden gedragsregels en regels betreffende ethiek gehanteerd.

Welke klachten zijn geschikt voor acupunctuur, en welke niet?

In principe zijn alle klachten waarmee u naar een huisarts gaat en die niet direct een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid, ook geschikt om mee naar een acupuncturist te gaan. Echter, sommige klachten behoeven soms dringend medische hulp.

Acupunctuur en de westerse geneeskunde hebben het beste resultaat als ze elkaar niet als concurrenten beschouwen, maar juist als twee elkaar aanvullende geneeswijzen. De westerse geneeswijze heeft mogelijk nog wat in te halen op het gebied van de holistische visie (lichaam en geest als eenheid beschouwen), maar de westerse geneeswijze kan bepaalde ziekten of acute situaties oplossen, wat acupunctuur niet kan. Ernstige (levens)bedreigende situaties of ziekten moet u altijd door een ”gewone arts” laten beoordelen en behandelen. Mogelijk is er daarnaast wel een rol weggelegd voor acupunctuur op het gebied van de pijnbestrijding.

Acupunctuur kan toegepast worden bij chronische en acute pijn klachten. Daarnaast bij alle aandoeningen die niet direct een ernstige bedreiging voor uw gezondheid vormen. Voor een overzicht van indicaties verwijs ik u mijn brochure die u onder informatie op deze website kunt vinden.

Doet een behandeling met acupunctuur pijn?

Nee pijnlijk is het zeker niet. Het inbrengen van de heel dunne naaldjes geeft een kort licht prikkelend gevoel. Wel kan men een zwaar of loom gevoel ervaren of een lichte uitstraling in het verloop van de behandelde energie baan.

Is steriliteit gewaarborgd?

Is steriliteit gewaarborgd?
Jazeker. Er worden alleen steriel verpakte wegwerpnaalden gebruikt.