033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Meer vitamine D vermindert slachtoffers kanker

Onderzoekers hebben uitgerekend dat wanneer Nederlanders 25 mcg vitamine D zouden nemen, op jaarbasis bijna 7000 minder doden als gevolg van kanker te betreuren zouden zijn.Een afname van maar liefst 18%. Deze 25 mcg is 10 keer meer dan de huidige ADH norm van 2,5 mcg per dag.
Recent verscheen van de hand van dr. Michael Holick in de New England Journal of Medicine een artikel volledig gewijd aan vitamine D deficiëntie. Van oudsher is de relatie bekend met osteoporose en botbreuken. Maar vitamine D blijkt ook van belang bij autoimmuunziekten, diabetes, hartfalen en kanker. Onderhand is aangetoond dat er een omgekeerde relatie bestaat tussen enerzijds vitamine D en anderzijds dikkedarmkanker kanker, borstkanker, eierstokkanker, prostaatkanker, Hodskin- en non Hodgkin-lymfoom. Van zeventien andere kankervormen wordt steeds meer bewijs aangedragen dat er een relatie is met vitamine D. Deze bevindingen zijn vooral van toepassing op populaties in gematigde klimaatzones, zoals Nederland, waar de vitamine D voorziening via de huid te wensen overlaat.
De mens is voor zijn Vitamine D voorziening afhankelijk van de aanmaak van de vitamine in de huid onder invloed van UVB-straling en via de voeding. Het kankerverlagende effect van Vitamine D kent vele mechanismen in ons lichaam.
De bewijzen dat een hogere Vitamine D-status de morbiliteit van een groot aantal soorten kanker verlaagt, stapelen zich de afgelopen jaren in snel tempo op. Recentelijk zijn verschillende publicaties verschenen waaruit blijkt dat de overlevingskans bij kanker is gerelateerd aan de hoeveelheid UVB-straling van de zon en de vitamine D-status. Zo werd in Noorwegen een 30% grotere 18-maandelijkse overlevingskans gevonden voor borst-, darm en prostaatkanker en de ziekte van Hodgkin als de kanker ontdekt was in de herfst vergeleken met de gevallen van kanker die in de lente of de winter waren ontdekt. Geen andere factoren dan de van de zon afkomstige UVB-straling en de vitamine D-status konden deze bevinding verklaren. Uit een andere studie, uitgevoerd in Boston, bleek dat patiënten die in de zomer door longkanker werden geopereerd en een hoge vitamine D-status hadden, een 5 jaars overlevingskans hadden van 72%. Patiënten bij wie operatief ingrijpen in de winter plaatsvond en een lage vitamine D-status hadden, lieten daarentegen een overlevingskans zien van slechts 29%. De resultaten van deze studies wijzen op een belangrijke rol die vitamine D mogelijk speelt in de remming van de ontwikkeling van kanker en de metastasevorming vanaf het moment dat de kanker kan worden gediagnosticeerd.
Het lijkt er dus steeds meer op dat een aanzienlijke winst behaald kan worden wat betreft van het verkleinen van het risico aan kanker.
Dr. Holick geeft in een artikel overzicht in de New England Journal of Medicine twee duidelijke citaten aan hoe de gevangenisautoriteiten er al jaren naast zitten wat hun beleid beteft. Vitamine D intoxicatie is buitengewoon zeldzaam…en Niet gediagnosticeerde vitamine D-tekort is niet ongewoon.
Helaas is het beleid in Nederland nog gebaseerd op angst voor intoxicatie en wordt vaak een vitamine D-deficiëntie niet vastgesteld.