033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Loos alarm over suppletie

Regelmatig komt in de praktijk een vraag naar voren over het mogelijk gevaar van vitamine suppletie. Reden is daarvan recente berichten hierover in de media, waaronder De Telegraaf. Deze sprak over alarmerende berichten over de veiligheid van voedingssupplementen. De Britse overheid zou gewaarschuwd hebben voor dagelijks gebruik van hoge doseringen van enkele vitamines en mineralen. Maar van een waarschuwing van de overheid was geen sprake. Aanleiding voor de ophef was een rapport van de Britse keuringsdienst van waren: The Food Standards Agency. Jaren geleden gaf deze deze dienst, vooruitlopend op de Europese regelgeving, een commissie van deskundigen opdracht maximale doses voor vitaminen en mineralen in voedingssupplementen vast te stellen op basis van veiligheid. Dit voorjaar werd de klus geklaard, waarna de pers aan het interpreteren sloeg. Op de keeper beschouwd gingen de nieuwsjagers aan de slag met oude feiten. De commissie werkte immers jarenlang aan de literatuurstudie en baseerde zich vooral op gegevens uit de jaren tachtig en de beginjaren negentig. Blijkbaar waren er geen recente gegevens voorhanden ondanks de sterke toename van het aantal mensen dat dagelijks voedingssupplementen gebruikt. Het rapport waarschuwt onder meer om per dag niet meer dan 10 mg Vit B6 in te nemen, op basis van enkele in de jaren tachtig beschreven gevallen waarbij vrouwen gedurende maanden excessief hoge doses Vit. B6 (duizenden mg per dag) hadden genomen waardoor ze een neuropathie ontwikkelden (die overigens na het stoppen weer verdween). In het persbericht van het ANP werd de boodschap als volgt samengevat: Het langdurig slikken van meer dan 10 mg Vit B6 per dag, of 200 mg in één keer, brengt gevoelloosheid in armen en benen teweeg.

Theo van Rooij, voorzitter van de brancheorganisatie Natuur & Gezondheidsproducten Nederland (NPN, zag de mini-hype met lede ogen aan. Hoe gaan die dingen? Allerlei wetenschappers leveren materiaal. Uit eindelijk wordt zo`n rapport door twee mensen opgeschreven. Hun gemoedstoestand heeft invloed op hoe ze dat doen. Na interpretatie gaat de journalist aan het werk en herhaalt zich hetzelfde fenomeen. De overweldige hoeveelheid positief nieuws over de gezondheidseffecten van suppletie wordt nauwelijks in de media overgenomen. Waar de sceptische houding tegenover suppletie vandaan komt, weet de Rooij ook niet precies. Er zijn in elk geval twee factoren die de overdreven negatieve houding verklaren. Je ziet het nooit aan de oppervlakte, maar het wordt grotendeels aangezwengeld door de farmaceutische industrie en lobby. Daarnaast zie je in dat de EU sinds de voedselschandalen, rond bv. BSE, een switch heeft gemaakt. Men wil de consument beschermen en van tevoren aangetoond hebben dat producten en alle stoffen in producten veilig zijn. Maar daar schiet men door. Volgend jaar wordt binnen de Scientific Comitte of Foof (SCF) de maximale dagelijkse dosis voor alle vitamines en mineralen vastgesteld voor de gehele EU, op basis van onder meer dit Engelse rapport. En wie is de dupe als er middelen verdwijnen? De consument die men zo graag wil beschermen, want die ervaart baat te hebben van het gebruik ervan.