033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Kwakzalversprijs voor verzekeraars

Vijf samenwerkende zorgverzekeraars zijn dit jaar uitgeroepen tot kwakzalver van het jaar. Zij krijgen de zogenoemde Meester Kackadorisprijs. De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) maakte dat vrijdag bekend.

 

beeld: Thinkstock

De zorgverzekeraars VGZ, ONVZ, Achmea, Menzis en CZ verdienen de prijs omdat zij het publiek misleiden, zegt de vereniging. Volgens de vereniging stellen deze verzekeraars eigen opleidingsnormen op voor bijvoorbeeld acupuncturisten en homeopaten. Deze opleidingen worden beoordeeld door het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION), maar dat is volgens de antikwakzalvers geen wettelijk erkende beoordelaar.

De vijf zorgverzekeraars zijn zeer verbaasd over het ‘winnen’ van de prijs, zo laat een woordvoerder weten. ‘Het is zeer opmerkelijk dat we een kwakzalversprijs krijgen, terwijl we juist willen voorkomen dat de gezondheid van onze klanten schade oploopt. Juist met de aanscherping van de opleidingseisen voor alternatieve genezers tot hbo-niveau, willen wij waarborgen dat onze verzekerden veilige alternatieve zorg ontvangen. In plaats van alternatieve zorg te bestrijden, willen zorgverzekeraars er juist voor zorgen dat de mensen die erheen gaan in elk geval kunnen rekenen op een genezer die op hbo-niveau over medische en psychosociale basiskennis beschikt.’

Andere genomineerde was CDA’er Herman Wijffels, omdat hij in het comité van aanbeveling zat van het congres Heel de mens en hij een brief stuurde aan het ministerie van Volksgezondheid waarin stond dat alternatieve geneeswijzen in de huisartsenpraktijk de zorg goedkoper zou maken. Ook het College voor Zorgverzekeringen stond op de nominatielijst wegens de website www.kiesbeter.nl, waarop onder meer chiropractors staan. Volgens de VtdK heeft van chiropractors ‘wetenschappelijk onderzoek nooit aangetoond dat dat enige meerwaarde heeft’.

ANP