033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Keuzestress wegens 6000 ‘verschillende’ polissen

Nu de overstapperiode voor zorgverzekeringen aanbreekt, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een marktscan haar zorgen geuit over het ruimer aanbod van zorgverzekeringen. De NZa becijferde dat consumenten in 2016 kunnen kiezen uit 1136 combinaties van basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen. Als ze de opties voor eigen risico includeren zijn er zelfs 5490 keuzemogelijkheden. De NZa is bang dat de consument door de bomen het bos niet meer ziet en geen gegronde keuze kan maken. Dit kan overstappen naar een andere verzekering belemmeren, terwijl het bestaan van concurrentie tussen zorgverzekeraars juist een belangrijk uitgangspunt van het huidige verzekeringsstelsel is.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vindt dat er sprake is van schijnconcurrentie, omdat 90% van de markt in handen is van 4 verzekeraars.

U kunt alleen een gegronde keuze maken als u het aanbod kunt vergelijken.

Op mijn website op de pagina ‘Tarieven en vergoedingen’ staat daarom een overzicht van vergoedende verzekeringen van mijn praktijk. Op korte termijn kunt u hier ook een overzicht van de vergoedingen over het jaar 2016 terug vinden. Onderaan de pagina vindt u een overzicht van vergelijkingssites zoals www.zorgkiezer.nl en www.zorgwijzer.nl. Het is echter niet goed bekend waarop deze sites resultaten ordenen en hoe zij inkomsten verwerven. Daarom blijft het onduidelijk of vergelijkssites niet gewoon gesponsord worden door verzekeraars zelf.

Minister Schippers haakt hierop in met de aankondiging van een beleidsregel die in november 2015 ingevoerd wordt. Deze beleidsregel ‘Informatieverstrekking’ via vergelijkingssites, legt de verzekeraars, die een overeenkomst sluiten met een vergelijkingssite, de verplichting op om zorg te dragen voor de juistheid van de informatie die deze site verstrekt.

Bron: Ned. Tijdschr. Geneesk. 2015:159:C2780