033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Kamerdebat Preventieve gezondheidszorg-reactie MBOG

In december 2011 publiceerde de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) haar Rapport Preventie van Welvaartsziekten. Een van de conclusies is dat een kwart van alle ziekten ontstaat door roken, te weinig beweging en verkeerde voeding. Een andere conclusie is dat de gezondheid van laagopgeleiden daalt ten opzichte van die van hoogopgeleiden. Campagnes gericht op gezond gedrag hebben bij deze groep laagopgeleiden minder effect.

De uitkomsten van de Voedsel Consumptie Peiling, gedaan in opdracht van Ministerie van VWS, en gecoördineerd door het RIVM (oktober 2011), ondersteunen deze conclusies. Hieruit blijkt namelijk dat Nederlanders te weinig fruit, groente, vis en vezels eten, en te veel verzadigd vet. De inname van verschillende vitamines (A, B1, C, E) en mineralen (Mg, K, Zn) blijkt bij een aanzienlijk deel van de bevolking te laag te zijn.

De bevindingen zijn helder en zorgwekkend, en toch zijn ze niet nieuw. Al jaren voert de overheid campagnes om de consumptie van vet, alcohol en roken te beperken, en om meer mensen te laten bewegen. Elke Nederlander weet het, elke huisarts adviseert het, en toch blijven mensen roken en ongezond eten.

Blijkbaar is kennis en advies van de overheid niet voldoende om het dagelijks gedrag te veranderen.

Dat zou kunnen komen doordat het advies te algemeen is. Weten dat roken de kans op een infarct vergroot, is te abstract om rekening mee te houden. Er is immers ook een kans om gezond de 100ste verjaardag te halen, net zoals die oudoom die dagelijks zijn pijpje rookte. Ook het advies om meer “groenten en fruit” te eten heeft onvoldoende effect als het een gevolg is dat mensen ervan uit gaan dat ze gezond bezig zijn door alleen een glas vruchtensap extra te drinken.

Dat de aanbevelingen niet omgezet worden in gezonder gedrag kan ook komen omdat de adviezen betrekking hebben op effecten op lange termijn. Nu gedrag veranderen om over twintig jaar een infacrt te voorkomen blijkt erg moeilijk te zijn.

Het verdient aanbeveling om meer aandacht te besteden aan de korte termijn effecten van goede voeding: fitter, slanker, betere huid, betere adem, betere stoelgang, meer weerstand.

Orthomoleculaire geneeskunde is een tak van geneeskunde die zich specifiek bezighoudt met de invloed van voeding op gezondheid en ziekte. Op grond van kennis van biochemie gecombineerd met kennis van voeding en de psychologische aspecten van eten komt de orthomoleculair behandelaar tot een persoonlijk advies. Daarbij wordt rekening gehouden met de persoonlijk voorkeuren en behoeften van het individu. Doordat een orthomoleculair therapeut of arts uit kan leggen wat het biochemisch en fysiologisch effect van voeding is, wordt het voor mensen inzichtelijker wat verandering van hun voedingspatroon voor hen kan betekenen in hún leven met hún voorkeuren en hún specifieke gezondheidstoestand. Keer op keer horen wij orthomoleculair therapeuten en artsen van onze patiënten dat ze zich beter aan voedingsadviezen kunnen houden als ze begrijpen waaróm. En door ook de aandacht te richten op de gunstige effecten op de korte termijn ontstaat een nog grotere bereidheid om gezond te gaan eten/leven.

De Voedsel Consumptie Peiling kwam met nog een andere opvallende bevinding : 50% van de geïnterviewden gaf aan dat ze extra vitamines en/of mineralen gebruikten in de vorm van een voedingssupplement. Dat betekent waarschijnlijk dat zij zelf beseffen dat hun voeding niet optimaal is, en aanvulling behoeft. Zou het niet veel beter zijn als deze mensen leren wát ze tekort komen in hun voeding, en hoe ze hun voedingspatroon kunnen aanpassen om dit op te lossen? Of wanneer ze, als dat met voeding alleen niet lukt (bijvoorbeeld vanwege een grotere behoefte door ziekte of medicijngebruik), ze supplementen gebaseerd op een rationeel advies van een (orthomoleculair) deskundige gaan gebruiken?

Wij juichen het toe dat de Minister geld wil vrijmaken voor preventieve zorgmaatregelen.

Wij hopen van harte dat dit geld niet alleen besteed wordt aan ‘brede’ algemene campagnes, maar vooral ook aan ‘verdieping’ en praktische handvatten.

Tot slot: Preventieve maatregelen worden vaak genoemd als DE manier om kostenbesparing in de gezondheidszorg te bewerkstelligen. Dat is zeker een belangrijk aspect. Maar de individuele burger zal meer gevoelig zijn voor de gunstige effecten die de maatregelen vandáág voor de eigen gezondheid brengen.

Voor informatie over orthomoleculaire geneeskunde : www.mbog.nl

Namens leden en Bestuur Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde – MBOG.

Irene de Vries, arts , bestuurslid PR

19 december 2011

Secretariaat MBOG

Regattaweg 100

9731 NA Groningen

050 4092717

secretariaat@mbog.nl

www.mbog.nl