033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Inzet vitamine C bij coronavirus opmerkelijk

Inmiddels is zo’n vijftig ton vitamine C naar Chineze ziekenhuizen vervoerd. De vitamine wordt ingezet bij patiënten met een coronavirusinfectie. Opmerkelijk, zo vindt dr. Gert Schuitemaker.

Schuitemaker, niet praktiserend orthomoleculair apotheker en hoofdredacteur van het blad Fit met voeding, volgt de ontwikkelingen op de voet. Er lopen in China inmiddels drie klinische studies om de ervaringen met vitamine C bij de behandeling van coronapatiënten te documenteren. Artsen op ic-afdelingen in diverse ziekenhuizen melden dat patiënten een grotere genezingskans hebben als ze hoge doses (24.000 tot 30.000 milligram per dag) vitamine C per infuus krijgen toegediend.

In Shanghai geldt vanaf 3 maart een officiële aanbeveling dat patiënten met een infectie door het coronavirus moeten worden behandeld met hoge doses vitamine C per infuus.

„Een logisch verhaal”, aldus Schuitemaker. „Het afweersysteem heeft extra vitamine C nodig om naar behoren te kunnen functioneren. Preventief, maar zeker bij infecties is de behoefte aan vitamine C groter dan normaal.”

Benauwdheid

Ook intensivist Paul Elbers van Amsterdam UMC, locatie VUmc, vindt de behandeling veelbelovend. „Het zou een hele goede optie kunnen zijn voor ernstig zieke coronapatiënten. De rationale is redelijk. Vitamine C remt de mate waarin longen doorlaatbaar worden voor vocht en gaat daarmee benauwdheid tegen.” Ook laat de therapie volgens Elbers weinig bijzondere bijwerkingen zien.

Tegelijkertijd relativeert hij de positieve resultaten die bij een aantal coronapatiënten zijn geboekt. „Überhaupt genezen de meeste coronapatiënten. Ook op de ic overleeft 85 procent. Als een patiënt opknapt na een vitamine C-injectie, hoeft dat dus niet door de behandeling te komen.”

Stel dat Elbers een ernstig zieke coronapatiënt op de ic zou krijgen, dan zou hij een vitamine C-therapie wel overwegen. „Het liefst in onderzoeksverband. Geef de ene groep wel zo’n behandeling, de andere groep niet. Zolang niet vaststaat dat de behandeling helpt –en dat is het zeker nog niet–, kun je dat ethisch verantwoorden.”

Ook de Amerikaanse internist en ic-arts prof. Paul Marik is enthousiast. Desgevraagd laat hij weten dat de vitamine C-therapie „een belangrijke toegevoegde waarde kan hebben bij de behandeling van patiënten met een Covid-19 infectie.”

Bloedvergiftiging

In 2017 baarde Marik opzien in de medische wereld met de gunstige effecten van hoge doses vitamine C bij patiënten met een sepsis of bloedvergiftiging door een infectie. Marik, hoofd van de ic van het Sentara ziekenhuis in Norfolk, heeft inmiddels honderden sepsispatiënten behandeld. In januari 2020 beklemtoonde hij op een congres dat de therapie geen schadelijke bijwerkingen heeft.

Vitamine C-toediening bij sepsis is momenteel een hot topic in de medische wereld. Op 24 april is er bij het UMC, locatie VUmc een congres van ic-artsen over vitamine C bij sepsis. Ook Marik is een van de sprekers.

In een online gepubliceerde expert review van eind december 2019 verwijst Marik naar studies waarin is gekeken naar de effecten van vitamine C op diverse virale infecties. De verschillende soorten witte bloedcellen van het afweersysteem bevatten hoge concentraties vitamine C. Deze vitamine verbetert de activiteit van de immuuncellen en kan daardoor leiden tot een milder ziekteverloop, constateert Marik. Hij verwijst daarbij naar de uitkomsten van laboratorium- en dierstudies en onderzoeken bij patiënten met virusinfecties zoals griep, gordelroos, polio en hondsdolheid.

Marik wijst op de urgentie van goed opgezet klinisch onderzoek naar de waarde van vitamine C-therapie bij patiënten met virale aandoeningen zoals griep en bij patiënten met infecties door de grote groep van herpesvirussen. Deze veroorzaken onder meer gordelroos en de ziekte van Pfeiffer. Hij noemt ook het RS-virus. Ziekenhuizen liggen iedere winter vol met kleine kinderen met ernstige RSV-infecties.

„Wereldwijd sterven tienduizenden mensen aan complicaties van griep. In experimentele studies zie je bij influenza gunstige effecten van vitamine C-toediening. Onderzoeken met grieppatiënten ontbreken echter nog. Op onze ic hebben we zo’n twaalf grieppatiënten met levensbedreigend longfalen aanvullend behandeld met hoge doses vitamine C per infuus. Hun toestand verbeterde snel.”

Bron: Reformatorisch dagblab

Maarten Costerus en Wim van Hengel