033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Hoog oestradiol, dan meer kans op dementie

30 januari 2014

Er is een verband tussen de oestradiolspiegels van postmenopauzale vrouwen en de incidentie van dementie. Dat beschrijven Laure Carcaillon e.a. in Neurology.

 

© Thinkstock © Thinkstock

Ze gebruikten hiervoor gegevens van 675 vrouwen van 65 jaar of ouder, die bij een eerste meting geen dementie hadden of hormoontherapie kregen. Ze gingen na of er een relatie was tussen oestradiolgehaltes en of zij enige vorm van dementie ontwikkelden in de vier jaar na de meting. Vervolgens keken ze wat de rol was van cardiovasculaire risicofactoren, en stoffen die gerelateerd zijn aan ontsteking en stolling.

Zowel een laag als een hoog oestradiolgehalte hangt samen met een hogere kans op dementie. Correctie voor mogelijk verstorende factoren zoals leeftijd, BMI, en aanwezigheid van cardiovasculaire aandoeningen, ontstekings- en stollingsfactoren, veranderde hier niets aan. Wel bleek dat de combinatie van een hoog oestradiol én diabetes een forse verhoging van het risico op dementie geeft.

Lang werd aangenomen dat het dalen van oestradiolspiegels een rol speelde bij cognitieve achteruitgang van vrouwen, en dat hormoontherapie dit zou kunnen voorkomen. Al eerder bleek dat die behandeling niet voordelig – sterker nog – juist nadelig uitpakte. Ook het verband tussen oestradiolspiegels en verschillende vormen van dementie is al vaker aangetoond. Deze nieuwe Franse bevindingen sluiten hierbij aan. Het is de vraag wat de klinische consequenties hiervan zijn. Meer aandacht voor preventie van diabetes zou in ieder geval geen kwaad kunnen, gezien de bevinding dat diabetes én hoog oestradiol samen de kans op dementie sterk doen toenemen.

Sophie Broersen

Neurology 2014; 82: 504-11