033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Homeopathie

Homeopathie is een geneeswijze, die een ziektebeeld behandeld met een middel dat bij de gezonde mens erop gelijkende ziekteverschijnselen veroorzaakt. Dat houdt in, dat er bij een bepaald ziektebeeld moet worden gezocht naar een geneesmiddel dat gelijk is aan het ziektebeeld. Bij het toedienen van zo’n geneesmiddel worden de antistoffen, die in het lichaam van nature aanwezig zijn, geprikkeld en actief gemaakt om de ziekte van binnenuit te bestrijden. De allopathie met haar farmaceutische geneesmiddelen onderdrukt de ziekte, waardoor de natuurlijke afweerstoffen passief blijven.

Samuel Hahnemann Grondlegger Homeopathie 1841

Typerend voor het gebruik van homeopathische middelen is namelijk de uiterst kleine dosering van de werkzame bestanddelen die worden toegepast. Hahneman, de grondlegger van de Homeopathie, zag in de praktijk dat het gelijkende middel, bij normale dosering, in de meeste gevallen verergering van klachten te zien gaf. Daarom verlaagde hij langzamerhand de dosering door steeds verder te verdunnen en onderzocht het gevolg. Het bleek dat het gelijke middel het beste werkte wanneer het in een geringe dosis werd gegeven. Een te sterke dosis zou geen prikkel tot afweer geven, maar juist schade kunnen toebrengen. Bekend is de zogenaamde beginverergering. De klachten kunnen in eerste instantie wat toenemen, een aanwijzing dat de genezingsreactie op gang komt. Na een korte periode moeten er verbeteringen optreden.

Homeopathie behandeling

Er bestaan verschillende toepassingen van Homeopathie. Het doel is echter altijd het stimuleren van het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

Klassieke homeopathie

Hier wordt zoveel mogelijk vlg. de aanwijzingen van Hahneman gewerkt. Dus door veel vraagstellingen wordt getracht het juiste enkelvoudige middel te vinden wat precies bij die persoon past (het constistutiemiddel). Vaak worden hoge verdunningen gebruikt.

Klinische Homeopathie

Hier worden standaard middelen voor standaardziekten toegepast. Wel wordt de zgn. similiaregel toegepast, maar er wordt geen constitutie middel gegeven. Een klinische methode wordt wel veel toegepast bij acute aandoeningen.

Complex Homeopathie

Hier worden enkelvoudige middelen gecombineerd. In bepaalde gevallen is er meer kans op resultaat.

De toepassing van homeopathie in mijn praktijk vindt plaats door gebruikmaking van de Vegatest. Op die wijze zijn de geïndiceerde middelen en de benodigde potenties uit te testen. Ook is de verdraagzaamheid van verschillende middelen tezamen te controleren.