033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Hogere sterftekans bij lage vitamine-D-status

Hogere sterftekans bij lage vitamine-D-status
Hoe lager de vitamine-D-status, des te groter de kans om te overlijden als gevolg van hart- en vaatziekten of andere oorzaken. Dit is de conclusie van Duitse onderzoekers na analyse van de gegevens van de LURIC-studie (Ludwigshafen Risk and Cardiovascular Health).

Aan de prospectieve cohortstudie namen 3259 volwassenen (gemiddeld 62 jaar) deel, die een coronair angiogram lieten maken vanwege het vermoeden van acuut coronair syndroom (instabiele angina pectoris of acuut myocardinfarct). Tijdens de follow-up periode van gemiddeld 7,7 jaar stierven 737 deelnemers (22,6% van de studiepopulatie); 63% van hen stierf door cardiovasculaire oorzaken. Om de invloed van vitamine D op de kans van overlijden te bepalen werden de proefpersonen in vier groepen verdeeld aan de hand van de serum 25-hydroxyvitamine-D (calcidiol) spiegel. De twee groepen met de laagste serumwaarden (gemiddeld 19 en 33,2 nmol/l) hadden respectievelijk een 2,1 en 1,5 maal grotere kans om te overlijden aan hart- en vaatziekten en andere oorzaken dan proefpersonen met de hoogste serumwaarden (gemiddeld 70,9 nmol/l). De sterftekans nam geleidelijk en significant toe met het dalen van de calcidiolspiegel (zie afbeelding 1). Analyse van de serumcalcitriolspiegel (1,25-dihydroxyvitamine D) liet een vergelijkbare, maar iets zwakkere associatie zien (niet in afbeelding 1 opgenomen).

Een lage calcidiolspiegel was tevens significant geassocieerd met biomarkers voor ontsteking (C-reactief proteine, interleukine-6-spiegels), oxidatieve stress (serumfosfolipiden, glutathion) en celadhesie (vasculair celadhesiemolecuul-1, intercellulair adhesiemolecuul-1). Dit is een aanwijzing dat vitamine D ontstekingsremmende eigenschappen heeft en belangrijk is voor een goede conditie van de bloedvaten.

De onderzoekers benadrukken dat de studie geen sluitend bewijs is voor een causaal verband tussen vitamine-D-status en sterftekans, alhoewel ze dit op grond van de veelzijdige activiteit van vitamine D wel verwachten. Om dit wetenschappelijk hard te maken zijn interventiestudies met vitamine D nodig.

Referenties
Dobnig H, Pilz S, Scharnagl H, et al. Independent association of low serum 25-hydroxyvitamin D and 1,25-dihydroxy-vitamin D levels with all-cause and cardiovascular mortality. Arch Intern Med. 2008;168(12):1340-9.

Bron: Natura Foundation