033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Het verband tussen glutensensiviteit en een neurologische aandoening

Engelse onderzoekers verbonden aan de afdeling Neurologie van het Royal Hallamshire ziekenhuis geven aan dat het een misvatting is om glutensensitiviteit primair als aandoening van de dunne darm te zien. Zij vermelden dat glutensensitiviteit vooral, en soms exclusief, gezien moet worden als neurologische aandoening. Ook bij afwezigheid van enteropathie moet de behandelaar bedacht zijn op glutensensitiviteit. Om die reden stellen de onderzoekers dat iedere patiënt met neurologische aandoening zonder duidelijke andere oorzaak onderzocht moet worden op glutensensitiviteit (antigliadine-antlichamen, IgG). Dit geldt met name voor mensen met ataxie (verstoringen van het evenwicht en de bewegingscoördinatie) en perifere neuropathie (o.a. zenuwpijn en gevoelloosheid in handen en voeten).

Uit onderzoek blijkt dat patiënten met neurologische aandoeningen zonder duidelijke oorzaak veel vaker last hebben van circulerende antigliadine-antlichamen (57%) in hun bloed in vergelijking met gezonde controlepersonen (12%) of patiënten met een neurologische aandoening met gekende oorzaak (5%). Andere markers zoals transglutaminase antilichamen en anti-endomysium zijn vooral specifiek voor diagnose coeliakie, maar ze zijn minder sensitief voor andere vormen van glutensensitiviteit.

‘Iedere patiënt met neurologische aandoening zonder duidelijke andere oorzaak moet onderzocht worden op glutensensitiviteit’.

Minutieus mijden van gluten vaak noodzakelijk
Sommige patiënten met glutensensitiviteit ervaren geen of nauwelijks neurologische verbetering na een periode van glutenvrije voeding. Volgens de onderzoekers is een mogelijke verklaring hiervoor dat volledige gluteneliminatie erg lastig is. Incomplete gluteneliminatie kan wel voldoende zijn voor de gastro-intestinale klachten en het herstel van de dunne darmmucosa. Voor het neurologische herstel is het minutieus mijden van gluten vaak noodzakelijk. Er kan sprake zijn van hypersensitiviteit voor gluten waardoor de persoon zelfs op minuscule hoeveelheden gluten reageert. In sommige glutenvrije producten komen ook sporen van gluten voor.*

Volgens de onderzoekers is vroegtijdige diagnose van glutensensitiviteit en vervolgens gluteneliminatie door middel van glutenvrije voeding een veelbelovende therapeutische interventie voor patiënten met een neurologische aandoening zonder andere aanwijsbare oorzaak.

Referentie
Hadjivassiliou M, Grünewald RADavies-Jones GAB. Gluten sensitivity as a neurological illness. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002 72:560-563.