033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Helpt acupunctuur het geheugen na een beroerte?

Om de klinische effecten van hoofd-acupunctuur op cognitieve disfunctie na een herseninfarct te onderzoeken, voerden Chinese wetenschappers onderzoek onder 110 patiënten uit. Hoofd-acupunctuur werd als aanvullende behandeling naast standaardmedicatie en lichaamsacupunctuur volgens TCM principes uitgevoerd, voornamelijk op de blaas en DuMo-meridiaan (Chen et al., 2016).

De 110 patiënten werden verdeeld over een observatiegroep en een controlegroep. De controlegroep onderging lichaamsacupunctuur en standaardmedicatie, de observatiegroep ontving aanvullend hoofdacupunctuur op de specifieke punten Wuchu (BL 5) naar Chengguang (BL 6) en Tongtian (BL 7) naar Luoque (BL 8) bilateraal, en Shenting (GV 24) naar Xinhui (GV 22), Qianding (GV 21) naar Baihui (GV 20), Houding (GV 19) naar Qiangjian (GV 18). De acupunctuur werd uitgevoerd een keer per dag, vijf dagen per week, gedurende acht weken. Veranderingen in cognitie, algemene mentale conditie, depressie en dagelijks activiteitenniveau werden gemonitord gedurende het onderzoek en drie weken na het einde van de behandeling (follow up).

Het herstel van beide groepen verliep goed; beide groepen verbeterden in cognitieve functie vanaf het begin van de studie tot en met de follow up meting (alle indicatoren P<0.01). Er was echter verschil in de mate van cognitief herstel tussen beide groepen bij follow up: de hoofdacupunctuurgroep scoorde op alle mentale functies beter (P < 0.01, P < 0.05). Er werd alleen voor de mate van depressie geen verschil tussen de groepen waargenomen (P > 0.05).

Jaarlijks word een aanzienlijk aantal mensen getroffen door een herseninfarct, uit deze studie blijkt een intensief aanvullend acupunctuurprogramma cognitieve schade na een herseninfarct te helpen herstellen.

Bron:
Chen, X., Fang, J., Shang, Y., Ma, R., Fang, Z., Xuan, L., . . . Chen, S. (2016). [Acupuncture combined with western medication for mild cognitive disorder after stroke: a rando- mized controlled trial]. Zhongguo Zhen Jiu, 36(4), 337-341.