033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Griepvaccinaties en preventie: zin of onzin?

Binnenkort zullen de uitnodigingen voor de griepprik weer bij velen op de deurmat vallen. Gaat u hem halen of kiest u voor andere wijze van bescherming?

Griep is een virus dat in vele varianten voorkomt. De klassieke vorm van griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Er zijn meer dan 200 stammen van meer dan 20 verschillende virussoorten, die allemaal griepachtige verschijnselen kunnen geven. Griep is dus een veel voorkomende en zelden ernstig verlopende infectieziekte voor mensen met een goed afweersysteem.

Het op een natuurlijke wijze doormaken van een griep is voor de meeste mensen niet risicovol. En een natuurlijk doorgemaakte ziekte versterkt het immuunsysteem. Zeker voor mensen met een goed afweersysteem is de griepprik volgens de Nederlandse Vereniging Kritisch prikken een onnodige, overbodige vaccinatie waarvan de effectiviteit niet bewezen is en waarvan de bijwerkingen mogelijk erger zijn dan een griep doormaken.

Mensen met een verminderde weerstand kunnen bij griep longcomplicaties oplopen, maar voor deze mensen kan het griepvaccin minstens zo erg uitpakken als de griep zelf. Zij doen er goed aan bij hun beslissing ook de bijwerkingen van het vaccin in ogenschouw te nemen.

Wetenschappelijke discussie
Wetenschappers gaan regelmatig publiekelijk met elkaar in discussie. Beschuldigingen van belangenverstrengeling met de farmaceutische industrie leidden zelfs tot een rechtszaak. Hierdoor groeit dan ook de twijfel. Het Amerikaanse centrum voor onderzoek naar infectieziekten deed een onderzoek naar zesduizend griepstudies uit de afgelopen 45 jaar. Hoe verder ze zochten, hoe meer vragen er opkwamen en hoe minder antwoorden, aldus de internationaal befaamde griepepidemioloog Michal Osterholm.

De griepprik, concluderen de Amerikanen, is veel minder effectief dan andere vaccins. Dat heeft te maken met de grilligheid van de griepvirussen. Ieder jaar wordt de inhoud van het vaccin afgestemd op de circulerende stammen. Dat gebeurt ver voordat de griep arriveert, wat de kans op een mismatch mogelijk maakt. Hoe slechter de combinatie tussen virussen en vaccin, hoe kleiner het effect van de prik.

Het griepvaccin blijkt effectief bij gezonde volwassenen, maar dat is niet de belangrijkste doelgroep. Ouderen hebben minder baad bij het vaccin door achteruitgang van hun immuunsysteem. Vaccins activeren immuun cellen, maar dat wordt op latere leeftijd lastiger, volgens de Amerikaanse onderzoekers. Bij 60 plussers regeert maar 40% en bij sommige vaccins slechts 20%.

Griepepidemie 2014-2015 in Nederland
Op 1 oktober jl. vermelde de Telegraaf dat er in 2014-2015 veel meer doden waren door het griepvirus. De jongste griepepidemie in Nederland heeft zeker aan 7000 mensen meer het leven gekost dan een gewone uitbraak van influenza. Dat blijkt uit de nieuwste berekeningen van de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daardoor komt het totale sterftecijfer door het griepvirus, dat tot afgelopen voorjaar slachtoffers bleef maken, op circa 8600. Doorgaans overlijden tijdens een griepperiode gemiddeld 1000-2000 mensen, meest kwetsbare ouderen.

Volgens het RIVM was het griep seizoen van 2014-2015 allesbehalve een gewone griepgolf. Deze epidemie was de langstdurende ooit gemeten, zegt de Leidse internist-infectieziekte arts prof. Dr. J.T. van Dissel.

Uit het Jaarrapport, ‘influenza en andere luchtweginfecties’ van onder meer Nivel, Erasmus MC, CBS, ziekenhuislaboratoria en RIVM blijkt bovendien dat ongeveer 10.000 mensen in het ziekenhuis terecht kwamen vanwege griepcomplicaties, zoals longontsteking. RIVM geeft toe dat de vorig jaar gegeven griepprik minder effectief was dan verwacht.

Wat kunt u dan zelf doen om u te beschermen tegen de seizoengriep?
Chinese geneeskunde is ontwikkeld om vele ziektes te behandelen, maar is vooral succesvol in behandeling van virale infecties. Preventie werkt het beste: kom bijvoorbeeld eenmaal per maand voor acupunctuur om uw immuunsysteem te versterken. Diverse studies toonden aan dat stimulering van bepaalde acupunctuurpunten het immuunsysteem kan versterken. De Chinese geneeskunde is erop gericht om u niet alleen te doen herstellen van de griep of verkoudheid, maar ook er sterker bestand tegen te worden.

De combinatie van Acupunctuur en Orthomoleculaire behandeling kan het resultaat nog verbeteren.
Het sleutelwoord hierbij is dus preventie en dat komt neer op een gezond immuunsysteem.

Tips
Beweeg Regelmatig een duursport beoefenen is een goede manier om kouvatten en griep te voorkomen.
Vitamine C Deze vitamine kan de duur en de ernst van de griep of verkoudheid significant beperken (1).
Zink Als u zink inneemt, kunt u de duur en de ernst van de verkoudheid beperken. De uitkomt van 13 proefonderzoeken met in totaal 1000 personen liet zien dat wie binnen 24 uur na de start van de symptomen zink innam korter en minder hevig verkouden was dan die dit niet deed (2).
Vitamine D Deze ‘zonneschijnvitamine’ kan nuttig zijn om het risico op griep en verkoudheid te beperken. In een grootschalig onderzoek in de VS bleken mensen met het laagste gehalte vitamine D significant vaker onlangs een kou of griep te hebben doorgemaakt. Het risico bleek het hoogst bij personen met chronische luchtwegaandoeningen als astma en longemfyseem (3).
Het door mij bepalen van uw Vitamine D gehalte in het bloed, is dus zinvol. In een Duits onderzoek bleek wel ongeveer 50% van de personen een gehalte onder de 50 nmol-l te hebben. De nieuwste inzichten geven echter een waarde van minstens 80 nmol-l aan. Vitamine D gebrek is een van de meest voorkomende voedingstekorten ter wereld. Vitamine D is vooral belangrijk voor uw immuunsysteem.
De hoeveelheid vitamine D die je moet innemen is afhankelijk van de waarde in het bloed. Ook dient na verloop van tijd een hercontrole plaats te vinden. De individualiteit bepaald namelijk hoe de opname zal verlopen. Ook in de preventie van osteoporose en artrose is vitamine D overigens van aantoonbaar belang. Meten is weten!
Probiotica De consumptie van gezonde bacteriën in de vorm van yoghurt en supplementen hing samen met 12% minder acute bovenste luchtweginfecties als verkoudheid en griep, ten opzichte van de placebo groep (5).Ook hier kan meten weten zijn.
In de ontlasting is de darmflora te analyseren. Ik maak gebruik van een speciaal laboratorium in Leeuwarden, zie www.mglab.nl. Zij kunnen bepalen of het gebruik van probiotica en welke voor u zinvol kan zijn.
Geneeskrachtige planten Echinacea beperkt de duur en de symptomen van een verkoudheid en blijkt ook effectief bij griep symptomen. Neem Echinacea langdurig in.
Knoflook In een Brits onderzoek met 146 vrijwilligers bleek een capsule per dag met een knoflook supplement tot 63 procent minder verkoudheden te leiden en 70 procent minder ziekteverzuim ten opzichte van een placebo (5).
Astragalus Deze Chinese plant is een klassiek middel in de behandeling van verkoudheid en griep, alleen of in combinatie met andere kruiden.

Louis Pasteur was de grondlegger van de moderne vaccinatie programma’s. Zelfs hij gaf al aan dat griep afhankelijk is van het lichaam en het immuunsysteem en veel minder van het virus zelf. Een lichaam dat gezond en in evenwicht is overwint ziekten. Ik kan u daar bij helpen d.m.v. Acupunctuur en natuurlijke middelen ter ondersteuning van uw immuunsysteem.

Kortom?
Een eenduidig advies is niet te geven. Ik kan bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek bij u doen, naar o.a. uw vitamine D3 gehalte. Op basis van uw specifiek situatie kan ik aanbevelingen doen t.a.v. beschermende maatregelen.
Mocht u voor inenting een keuze maken, dan is het belangrijk dat u op dat moment in goede conditie bent. Dus verkoudheid etc. op moment van de griepinjectie is niet wenselijk.

Bronnen
1. Cochrane Database Syst. Rev. 2007, 3 CD000980
2. Cochrane Dtabase Syst. Rev. 2011: 2: CD001364
3. Arch Intern Med. , 2009, 169: 384-390
4. Arch Otolaryngol Head Nech Surg. 2008: 134:67-74
5. Adv. Ther., 2001: 18: 189-193