033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Glutensensitiviteit kan o.a. psychische klachten veroorzaken

Glutensensitiviteit zonder de aanwezigheid van coeliakie (non-celiac gluten sensitivity, NCGS) is een diagnose welke in het blad Huisarts en Wetenschap van 29 maart 2019 beschreven is. Kenmerkende klachten van NCGS zijn naast psychische klachten diarree, buikpijn, flatulentie, opgeblazen gevoel, het gevoel van ‘mist’ in het hoofd, vermoeidheid, gewrichtspijnen  en mogelijk gewicht problemen. Ook neurologische en psychische symptomen zijn beschreven. Bij een kind met buikklachten en psychische klachten moet de diagnose glutensensitiviteit zonder coeliakie overwogen worden.

NCGS (non-celiac gluten sensitivity) komt naar schatting bij 0,6-6% bij mensen voor. Mogelijk heeft zelfs 25-30% van de patiënten met prikkelbare darmsyndroom glutensensitiviteit zonder coeliakie. De reguliere diagnostiek bestaat uit glutenprovocatietest.

Zelf maak ik gebruik van het MGlab in Leeuwaarden waar d.m.v.  (Anti-ht-Transglutaminase en Anti-Gliadine slgA) test de glutensensitiviteit bepaald kan worden. Provocatie is dan niet nodig. Tevens kan dit laboratorium in de ontlasting testen of er een zgn. lekkende darmsyndrooom bestaat (Zonuline test). Dit komt vaak voor in combinatie met glutensensitiviteit.

Zonuline reguleert het openen van de ruimtes tussen de darmcellen. Bij beschadiging van de darmwand komt deze stof vrij in de darminhoud en de ontlasting. De lekkende darm (leaky gut) is een belangrijk syndroom. Medische zoekmachines tonen honderden artikelen die gepubliceerd zijn in de reguliere vakbladen.

Bij een lekkende darm bestaat er een beschadiging van de oppervlakte van het epitheel. Het is een niet op zich staande aandoening, maar een symptoom welke verschillende oorzaken kan hebben. Ik vind deze aandoening vaak in combinatie met de gluten sensitiviteit. De lekkende darm kan behandeld worden met Orthomoleculaire middelen.