033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Gebruiken zwangere vrouwen veilige kruiden?

thumb_3_f0493a3f6466962f203cd3180caa050f_jpgHet gebruik van kruidengeneesmiddelen voor gezondheid stijgt wereldwijd. Vrouwen tijdens de zwangerschap zijn daarop geen uitzondering. Schattingen naar het gebruik van kruiden in de zwangerschap lopen uiteen van 1 tot 60%.

Onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Oslo en Toronto, onder de vlag van het ‘Motherrisk’-programma, had tot doel te beoordelen of de kruiden die zwangere vrouwen gebruikten wel veilig waren gedurende de zwangerschap (Kennedy, Lupattelli, Koren, & Nordeng, 2016).

Een internationale, cross-sectionele studie werd uitgevoerd in Europa, Noord-Amerika en Australië. In totaal gebruikten 30% van de vrouwen (n = 2673) een kruidengeneesmiddel tijdens de zwangerschap. Deze groep vrouwen gebruikten 126 verschillende soorten kruiden. Zevenentwintig van deze 126 kruidengeneesmiddelen werden geclassificeerd als gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap, en werden gebruikt door 476 vrouwen (20,0%). Achtentwintig werden geclassificeerd als veilig voor gebruik tijdens de zwangerschap en gebruikt door het grootste aantal vrouwen (n = 1128, 47.4%). Het grootste aantal werd geclassificeerd als ‘voorzichtig bij gebruik gedurende de zwangerschap’; deze zestig kruidengeneesmiddelen werden gebruikt door 751 vrouwen (31,6%).
Opvallend gegeven in deze studie is dat de groep vrouwen die gecontra-indiceerde kruiden innam, deze kruiden vaker aanbevolen kreeg op advies van gezondheidsprofessionals ten opzichte van inname op eigen initiatief (zelfzorg).Onderzoekers melden tevens dat het wijdverspreide gebruik van kruiden door zwangere vrouwen in schril contrast staat met de schaarste aan studies naar de veiligheid van deze kruiden.

Het hele artikel is hier in te zien.

Bron:
Kennedy, D. A., Lupattelli, A., Koren, G., & Nordeng, H. (2016). Safety classification of herbal medicines used in pregnancy in a multinational study. BMC Complement Altern Med, 16, 102. doi: 10.1186/s12906-016-1079-z