033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

EU-ministers Volksgezondheid vol gevaarlijke stoffen

Veertien ministers van Milieu en Volksgezondheid van diverse EU-lidstaten blijken in totaal 55 verschillende chemicaliën in het bloed te hebben !!
Dat blijkt uit een test van het Wereldnatuurfonds (WNF), waar de bewindslieden vrijwillig aan hebben meegewerkt. Volgens het WNF kunnen de giftige stoffen, afkomstig uit onder meer pesticiden, brandwerende middelen en pizzadozen, het hormonale systeem van dieren en mensen ernstig verstoren.
Aan het onderzoek hebben geen Nederlandse ministers meegewerkt. Gemiddeld staan de Europese bewindslieden bloot aan 37 van in totaal 103 gevaarlijke stoffen waarop is getest. Bij een minister zijn zelfs tegelijkertijd 55 gevaarlijke stoffen aangetroffen. Het WNF hoopt dat het onderzoek bijdraagt aan meer bewustzijn over het in hun ogen onnodig gebruik van gevaarlijke stoffen en een uiteindelijk verbod daarop.

Vlg. onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (Biologiewinkelrapport 38 ISBN 90 367 0468 5) neemt land- en tuinbouw ongeveer de helft van het gebruik voor hun rekening, de industrie de andere helft. Huishoudens en gemeenten dragen voor ongeveer een tot twee procent bij aan het totale gebruik van bestrijdingsmiddelen. Voor al deze toepassingen zijn honderden middelen in de handel, waaraan mensen kunnen worden blootgesteld. De belangrijkste blootstellingsroute is die via het voedsel. Restanten van bestrijdingsmiddelen kunnen op diverse gewassen zoals groente, fruit en granen achterblijven. Via deze producten kunnen ze vervolgens in rundvee, varkens, en kippen terecht komen en uiteindelijk ook in melk en eieren. Zelfs restanten van prosac medicatie (Psychofarmaca) is in Engeland al in het drinkwater aangetroffen.

Ook bij de door mij gebruikte Vegatestmethode is het mogelijk op insecticiden te testen. Helaas test bijna niemand meer negatief op toxische belastingen. Laatste is gelukkig wel te behandelen met Homeopathisch en/of Orthomoleculaire middelen.