033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Elektroacupunctuur tegen bijwerkingen aromataseremmers bij borstkanker

Ongeveer de helft van de vrouwen met borstkanker die worden behandeld met aromataseremmers, een vorm van hormoontherapie, stopt vroegtijdig met de medicatie, vanwege bijwerkingen als gewrichtspijn, moeheid, depressie, angst en slaapstoornissen. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat elektroacupunctuur belangrijke verbeteringen geeft bij deze symptomen. De kwaliteit van leven tijdens de behandeling neemt duidelijk toe.

Onderzoekers van de Perelman School of Medicine aan de Universiteit van Pennsylvania publiceerden hun bevindingen recent (30/07/2014) in het online magazine Cancer van de American Cancer Society. De resultaten van het onderzoek vormen het eerste wetenschappelijke bewijs voor de effectiviteit van elektroacupunctuur ter verlichting van genoemde klachten.

Bij elektroacupunctuur wordt het effect van de acupunctuurbehandeling versterkt door een zwak elektrisch stroompje op de naalden. In het acht weken durende onderzoek vergeleken de onderzoekers het korte termijn effect en de veiligheid van elektroacupunctuur met dat van sham (nep) acupunctuur en van gebruikelijke, algemene zorg.

Het onderzoek laat zien dat met elektroacupunctuur één behandeling voorhanden is waarmee meerdere bijwerkingen kunnen worden tegengegaan. Dit is een groot voordeel voor de patiënt. ‘Het effect houdt ten minste tot vier weken na de behandeling aan’, zegt onderzoeksleider Jun Mao. Hij voegt toe dat meer onderzoek met grotere groepen en een langere tijdsduur nodig is. Wat voor de patiënt van groot belang is, is dat (elektro-)acupunctuur de kans vergroot dat zij de behandeling met aromataseremmers volhoudt.

Meer informatie over het onderzoek