033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Effectiviteit homeopathie wetenschappeljk erkent!

Zwitserland is een uniek land onwille van zijn ongebruikelijke staatsbestel, waar de burger een veel grotere inspraak heeft dan elders. En dat dit grote invloed heeft op de politiek blijkt uit het feit dat, in tegenstelling van andere landen, Zwitserland met overtuiging de keuze gemaakt heeft voor integratieve geneeskunde. Sedert in een nationaal referendum 85% van de bevolking stemde voor opname van de natuurlijke geneeswijzen in de zorgverzekering, maken deze gewoon deel uit van de Zwitserse grondwet!

Ruim de helft van de bevolking verkiest trouwens een ziekenhuis waar de keuze bestaat voor CAM-therapieën. En opvallend: ook de helft van de Zwitserse artsen beschouwt natuurlijke geneeswijzen als efficiënt!

In die optiek liet de Zwitserse regering ook een uitgebreide wetenschappelijke studie “De Evaluatie van de Gezondheidstechnologie” uitvoeren over natuurlijke geneeswijzen (homeopathie, fytotherapie, antroposofische en traditionele Chinese Geneeskunde, neuraaltherapie). Die moest niet alleen de effectiviteit en veiligheid bestuderen, maar ook een vergelijkende kosten-batenanalyse maken. Het rapport is een breed overzicht en evaluatie geworden van beschikbare studies, epidemiologisch onderzoek…. Interessant is dat ook de kwaliteit van de onderzoeken zelf geëvalueerd werd (validiteit), omdat die in dit vakgebied vaak sterk ondermaats zijn )of enkel willen bewijzen dat CAM/therapieën niet werken’.

De conclusies van dit rapport besluiten dat o.a. homeopathie, indien goed toegepast, op een grote effectiviteit en veiligheid kan bogen, ondersteund door klinische bewijzen, en dit zonder de negatieve neveneffecten van de reguliere farmaca. Voor de kosten/batenanalyse waren nog onvoldoende data voorhanden.

Voor de andere bestudeerde geneeswijzen is het nog even afwachten op informatie.