033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Darmklachten vaak veroorzaakt door parasieten

Parasieten zijn een verborgen bedreiging van de gezondheid. Deze vaak onopgemerkte organismen vormen een miskend probleem in de westerse wereld. Een parasitaire infectie zou verantwoordelijk kunnen zijn voor talloze aan andere ziekten toegeschreven gezondheidsklachten, zoals chronische vermoeidheid, jeuk, gewrichtspijn, darmstoornissen en verzwakking van het immuunsysteem. In een Amerikaans onderzoek van het Center for Disease Control and Prevention bleek na analyse van 216.275 ontlasting monsters, dat in twintig procent van deze monsters parasieten voor kwamen. In veel gevallen ging het om Giardia intestinalis, Entamoeba coli, Endolimax nana, Blastocyste hominus en de Dentamoeba fragilis. De conclusie van de onderzoekers was dat parasieten als belangrijke oorzaak van maag- en darmziekten vaak over het hoofd worden gezien. Naast parasieten kunnen ook oorzaak van darmklachten zijn: bacteriën, virussen, schimmels en voedselallergieën. Ook kunnen factoren zoals een kwikvergiftiging (amalgaamvullingen) verf, landbouwgif, antibiotica, alcohol, etc. een oorzaak zijn.
In mijn praktijk wordt gebruik gemaakt van een relatief nieuwe test voor opsporing van darmparasieten, nl. de TFT test. Met de tripelfecestest, een recent in het Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam, ontwikkelde diagnostische test voor darmparasieten is onderzoek naar bv. de Dientamoebe fragilis sterk verbeterd. In mijn praktijk worden zeer regelmatig deze testen gedaan en blijkt dat de Blastocyste Hominis en de Dientamoebe Fragilis frequent voorkomen. Infectie van de Dientamoebe fragilis leidt bij kinderen vaak tot buikpijn en diarree. De Dientamoebe fragilis kan het darmslijmvlies schaden. Diagnostiek wordt echter hier vaak niet naar verricht.
Blastocyste hominis heeft op het ogenblik tot twaalf procent van de Amerikaanse bevolking besmet en in de tropen loopt de besmettingsgraad op tot 20 tot 50%. Hij wordt ook algemeen aangetroffen in de ontlasting van chronische candida patiënten. De geschiedenis van de Blastocyste hominis is uniek, zelden zijn er zoveel misverstanden gerezen als bij deze parasiet. Hij leeft zowel in de schede als in de darmen. De ziekteverwekkende kracht is afhankelijk van bacteriële ondersteuning. Het is dan ook nodig ook onderzoek te doen naar de conditie van de bacteriële darmflora. Ook wordt er gekeken naar de aanwezigheid van schimmels.
De Blastocyste hominis produceert een lectine dat duidelijke immunosuppresensieve eigenschappen heeft en voedselovergevoeligheid kan verergeren. Behandeling kan plaatsvinden door gebruik te maken van Fytotherapeutische of Orthomoleculaire middelen.