033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Cursus ‘Het Gebit, kiezen voor gezondheid’

Recent volgde ik een cursus over de biologische tandheelkunde. Drs. A. Starrenburg en Dhr. E. van Schijndel waren de docenten.

In de tweede helft van de vorige eeuw is er vooral vanuit Duitsland door vele inspanningen van holistisch denkende artsen en tandartsen de basis gelegd voor de huidige Ganzheitlichen Zahnheilkunde, welke in Nederland bekend staat als de bio-energetische tandheelkunde.

Deze vorm van tandheelkunde is gebaseerd op genezingszienswijzen uit de holistische therapie-opvattingen. Als gevolg van ‘gebrek’ aan wetenschappelijke basis, zoals de reguliere geneeskunde steeds beweert, is deze manier van denken binnen de tandheelkundige wereld in Nederland nog steeds een ondergeschoven kindje. Toch geniet deze manier van ervaringstandheelkunde een steeds grotere mate van belangstelling. In Nederland is in de jaren tachtig de Nederlandse Vereniging van Bio-energetische Tandheelkunde opgericht. In Duitsland en sommige Europese langen wordt het op de Universiteit onderwezen. In Nederland is het nog niet zover.

Het gebit in de complementaire praktijk

Een veel voorkomende veelal niet ontdekte oorzaak van chronische klachten is een storing ten gevolge van gebitsklachten. De storingen kunnen een gevolg zijn van vullingen, implantaten of andere aangebracht materialen en storingen van het gebit zelf zoals wortelkanalen, pulpitis of gingivitis ten gevolge van een pathogene bacterie activiteit of andere oorzaken. Bij aangebrachte metalen kunnen de zware metalen storingen veroorzaken zoals kwik uit amalgaam en palladium en titanium uit goud. Ik maak dan ook regelmatig gebruik van de Vegatest waarin een onderdeel zich bevindt voor het doormeten van het gebit. Ook maak ik vaak gebruik van de DMPS test in de urine om de mate van aanwezigheid van kwik in het lichaam te meten. Eventueel verwijs ik u indien nodig door naar een biologisch tandarts.

Ieder gebitselement correspondeert met bepaalde meridianen waardoor er in weefsels, functies, organen, wervels, chakra’s en emoties en onderdelen van het bewegingsapparaat die met desbetreffende meridiaan verband houden klachten kunnen ontstaan ten gevolge van bovengenoemde storingen (zie onderstaand schema).

Al met al weer een zinvolle opfris cursus over een te onbekend onderwerp bij patiënten.